ACADEMIA

EU Projekti

Erasmus+

Erasmus+ 2014-2020

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Projekti v teku

Višješolski strokovni programi in študij ob delu v Republiki Srbiji 2015-2018


12 partnerjev iz 6 držav


Predstavljamo dobre prakse izvedbe ter sistem kakovosti v izobraževanju


Cilj projekta je vzpostaviti sistem višjega strokovnega šolstvo v R Srbiji

Opis projekta

Vlada Republike Srbije želi ponovno vzpostaviti model dualnega izobraževanja v državi in podkrepiti še kako pomembno strokovno šolstvo za potrebe tako lokalnega kot mednarodnega gospodarstva delujočega v Republiki Srbiji. Namen dualnega izobraževanja je predvsem okrepiti izvedbo študijskih programov s praktičnim izobraževanjem v podjetjih, tako imenovanim “Learning by doing”, ki študentom zagotavlja pridobitev sodobnih strokovnih znanj in hitrejšo zaposlitev v podjetju.

Kot vodilna v izkustvenem izobraževanju in prva institucija v Sloveniji s pridobljenim mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001:2000, danes 9001:2008, bo Academia v okviru projekta vzpostavila sistem ter okvir meril zagotavljanja in spremljanja kakovosti v višjem strokovnem šolstvu, ki ga bo v šolski sistem nato implementiralo ministrstvo pristojno za izobraževanje v Republiki Srbiji.

“Izjemno smo veseli povabila k sodelovanju. Kot kaže nas vodilni partner, to je Univerza v Talinnu, prepoznava kot mednarodno konkurenčno višjo strokovno šolo, da nam zaupa tako pomembno področje, kot je kakovost v izobraževanju.” je povedala mag. Majda Kralj, poslovna direktorica Višje strokovne šole Academia.

panorama-1-620x350 (1)

Zaključeni projekti

Vloga delodajalcev v strokovnem izobraževanju 2013-2015


Partnerjev iz 5 držav


Primerjali smo potrebe delodajalcev in kompetence diplomantov med državami


Analiza pokazala na pomanjkanje IKT znanj diplomantov

Opis projekta

Partnerji

2015-07-20-1437380588-1919275-GlavnitrgMaribor-thumb (2)

Spodbujanje neaktivnih brezposelnih oseb 2013-2015


Projekt delno financiran s strani Evropskega Socialnega Sklada


Izvedli več kot 5.600 ur individualnih obravnav


K trgu dela smo približali več kot 100 Štajercev

Opis projekta

Štajerska, predvsem pa Maribor se sooča s problematiko dolgotrajne nezaposlenosti.

V izvajanje eno letnega evropskega projekta smo tako vključili več kot 950 oseb, ki dlje čase ne najdejo zaposlitve ti. neaktivni in niso več prijavljeni na Zavodu za Zaposlovanje.

  • Opravljenih več kot 5.600 ur individualnih obravnav,
  • Vključitev več kot 100 udeležencev v 4-mesečni program aktivnega iskanja zaposlitve,
  • Visoka stopnja zadovoljstva – 4.4 od 5

Povprečna starost udeležencev je bila 53,2 let. Udeleženci so bili v povprečju brezposelni 14,4 leta. Od tega je bilo čez 90 % prejemnikov nadomestila ZPIZ (delovni invalidi) in nekaj manj kot 10 % prejemnikov denarne socialne pomoči.

Udeleženci in mentorji programa so v sklopu programa prepoznali področja, na katerih bi se ponovno vključili na trg dela; to so predvsem področja samooskrbe, npr. delo na kmetiji, področja domače obrti ter restavriranje pohištva, delo v skladiščih, azilu…

Udeleženci so navedli, da so s programom pridobili skozi triažo dovolj informacij o svojem zdravstvenem stanju ter v nadaljevanju osvojili veščine pri iskanju zaposlitve in povišali svoje IKT in socialne kompetence.

Partnerji

  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
  • Center za socialno delo
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

European Social FundEmployment Service of Slovenia

Maribor Lent (3)

Računalniško in digitalno opismenjevanje 2010-2013


Projekt delno financiran s strani Evropskega Socialnega Sklada


Izvedli smo več kot 1200 ur predavanj in vaj


Za delo z računalnikom smo usposobili več kot 380 udeležencev

Opis projekta

Academia won the public tender by Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia to lift the level of Digital Literacy of Adults in the Republic of Slovenia by offering free computer sciences courses to general public.

Workshops were designed for adults with no prior computer and other technology knowledge. Practical content helped them to achieve the knowledge of technology for everyday use such as internet, email, e-government, e-health and smartphones.

From February 2011 to June 2013 we designed 24 workshops that lasted for 50-hours and were attended by more than 380 individuals.

Partnerji

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

 

CEDEFOP Študijski obiski 2008-2009Opis projekta

In an ever-changing society schools also have a challenge to change and adapt to the changes in the world. The traditional hidden curriculum requires students to sit quiet and obey the authorities. In this way they would become good employees for the needs of industry.

The transfer from an industrial society to a knowledge society requires a cultural change in business, industry and the public sector. Todays and future employees should be able to operate holistically through creativethinking, strong personality and a network.

They also have to be able to work with others in teams. Hierarchical structures do not work anymore in a culture based on inner entrepreneurship and coaching rather than on giving and obeying orders.

By implementing a new Team Academy learning method we will teach our students how to apply the latestknowledge into practice through projects and practical experimenting with customers.

Partnerji

Team Academy – Sodelovanje visokega šolstva in gospodarstvaOpis projekta

The overall objective was to promote entrepreneurial innovation in Europe following a “learning by doing”. Team Academy approach for the emergence of entrepreneurship communities in Europe that learn together as a global network.

It was achieved by coordinating joint activities of six Team Academies in different regions of Europe (1 in France, 2 in Finland, 1 in Germany, 1 in Spain and 1 in Slovenia) with different levels of development, with the aim of selecting, exchanging and transferring good practices, building up a common European Team Academy programme and creating a Network.

The aim was to create a Team Academy Network which is going to unite the interests of Universities and enterprises (SMS’s) in terms of common objective of promoting entrepreneurship, creative thinking and innovative approaches as part of the curriculum for students and skulls for teachers and researchers.

Team Academy approach applies a new learning method based on teams, customer projects, networking and entrepreneurship. It follows a “living model of organizational learning”.

Entrepreneurs define their learning and performance goals, acquire shared learning experiences, are responsible for their own and each other’s’ learning, and help each other to find individual core competencies.” In Team Academy the learning takes place in action.

The projects the students run are not simulations. They negotiate with real business partners, earn real money, and have to make their “company” live a real life. Through intents, failures, and successes, students discover how well they master significant competencies and how they can enhance them.

Partnerji

  • Team Academy, Finska

POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje 2005

Opis projekta

In 2005 Academia participated in a national development project »Offer Adults Quality Education – POKI« with support of Ministry of Education, Science and Sport and European Social Fund under coordination by Slovenian Institute for Adult Education.

With the project Academia had systematically improved measures and policies in following Quality Education.

Quality Indicators
  • Quality of knowledge in enterprises and by individuals
  • Development of new study programmes for Colleges of Higher Education
Partnerji

Želite sodelovati?

Academia se je v vseh projektih izkazala kot zanesljiv partner vreden zaupanja. V kolikor Vas zanima sodelovanje z nami nam prosim posredujte Vaš predlog na info@academia.si .

E-Academia