Academia dosegla 17 od 18 točk za podaljšanje zelenega znaka kakovosti POKI

125

Komisija Andragoškega centra Slovenije za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti (v nadaljevanju Komisija) je obravnavala Vlogo za pridobitev oz. podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki jo je organizacija Academia Maribor oddala v pregled.

Organizacija Academia je pri točkovanju meril dosegla vseh 10 obveznih točk in skupaj 17 točk od možnih 18 točk.

Komisija je sprejela sklep, da se organizaciji Academia pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljša za tri leta (oz. do 31. 3. 2021).

Čestitamo ob podaljšanju pravice in vam želimo veliko uspeha pri nadaljnji skrbi za kakovost izobraževanja odraslih v vaši organizaciji!

Andragoški center Slovenije