ANALIZA IN PRIMERJAVA OBDAVČITVE PLAČ V SLOVENIJI, NA HRVAŠKEM IN FINSKEM

218

Vsi, ki delamo, vsak mesec pričakujemo plačilo za opravljeno delo – plačo. Seveda vsi stremimo za tem, da bi bila ta ustrezna glede na razmere, v katerih živimo. V Sloveniji je plača za delo pri povprečnem delavcu vse bližje minimalni predpisani plači, kar je zelo zaskrbljujoče, saj veliko ljudi z minimalno plačo živi na robu preživetja. Prispevki in davki, ki jih moramo odvesti od plač vsak mesec, se nam kot delojemalcu zdijo zelo visoki. Jezi nas, da kljub visokim dajatvam vedno primanjkuje denarja ravno za zdravstvo in pokojninsko varstvo, za kar zaposleni plačujejo najvišji prispevek od plač. Jasno je, da mora biti politika takšna, da delodajalec v našem imenu odvede predpisane dajatve, saj bi v nasprotnem primeru vladal nered glede plačevanja dajatev, na drugi strani pa koriščenje zdravstvenih in pokojninskih »ugodnosti«.

V diplomski nalogi bomo predstavili plače in njihovo obdavčitev. Naredili bomo primerjavo med tremi državami. Izhajali bomo iz iste bruto plače, zanima nas pa, kakšna neto plača bo v posamezni državi, koliko mora posameznik pri plači odvesti dajatev v posamezni državi in kakšen strošek predstavlja plača delodajalcu v posamezni državi.

 

Download full insight