Javni zavodi s področja kulture so pri nas pretežna organizacijska oblika, v kateri se izvajajo operne, dramske, koncertne in druge dejavnosti, tako tisti del, ki pomeni javno službo, kot tisti del, ki pomeni ponudbo na trgu, in na ta način pomembno vplivajo na kakovost življenja prebivalcev.

V pisnem delu sem primerjala uspešnost poslovanja med SNG Maribor in Cankarjevim
domom v Ljubljani za leto 2006. Izhajala sem iz ugotovitve, da je Cankarjev dom uspešnejši v poslovanju, predvsem iz naslova tržne dejavnosti, kamor sodijo: organizacija in izvedba različnih kongresov in drugih prireditev, ki jih Cankarjev dom izvaja na trgu in ni sofinancirana iz proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo RS. Pri primerjavi rezultatov poslovanja kulturno-umetniškega programa Cankarjevega doma in SNG Maribor, ki sta financirana iz proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo RS, za leto 2006 pa nisem ugotovila velikih razlik v uspešnosti poslovanja.

Zato menim, da je dober poslovni rezultat Cankarjevega doma predvsem posledica uspešne kongresne dejavnosti, ki se izvaja kot pridobitna dejavnost na trgu.

 

DELI
Prejšnji članekPrisotnost stresa v računovodstvu, trgovini in proizvodnji
Naslednji članekInvalidska podjetja RS

Ana Vogrin je diplomntka programa računovodstvo, na višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjala dne 8. maja 2008.