V diplomski nalogi smo obravnavali sejem kot orodje za pospeševanje prodaje. V današnjem času prihaja do vse hitrejših tržnih sprememb, katere občutijo podjetja na različnih nivojih. Do sprememb prihaja tako pri dobaviteljih kakor tudi pri kupcih. Kupci postajajo vse zahtevnejši, od svojih dobaviteljev pričakujejo ustrezno komunikacijo, hiter odzivni čas na njihove potrebe, zanesljivost dobave in primerljive cene.
Diplomsko delo smo razdelili na nekaj vsebinskih delov. Na kratko smo predstavili podjetje, da bi se lažje približali temi, ki jo želimo obravnavati. Predstavili smo sejem kot orodje za pospeševanja prodaje, ki nam kot komunikacijsko orodje omogoča, da v osebnem sodelovanju udeležencev v procesu trženja in vzpostavitve medsebojnih poslovnih odnosov oblikujemo partnerske in zavezniške odnose kot pogoj za uspešno dolgoročno poslovanje na trgu. Navedli smo potrebne korake, ki jih mora podjetje narediti pred nastopom, med trajanjem in po zaključku sejma. Analizirali smo prodajo določenih tipov stikalnih omar skozi 5-letno obdobje, ugotovili, kateri tipi se najbolje prodajajo, kakšno je razmerje v skupni prodaji po prodajnih območjih in primerjali podatke o prodaji s časom odvijanja sejma. Izvedli smo tudi anketo med 20-imi najpomembnejšimi kupci iz mariborskega prodajnega območja, analizirali podatke iz anketnega vprašalnika, zapisali zaključke in podali predloge za v bodoče.
Pri izdelavi diplomskega dela sem se opiral na izkušnje, ki sem jih pridobili pri dosedanjem poslovanju, posegal pa sem tudi po strokovni literaturi, tujih in domačih virih.

Download full insight