Analiza prodajneg postopka in komunikacija v podjetju “X”

245

V diplomskem delu sem se osredotočil na analizo prodajnega postopka in komunikacijo s potencialnimi kupci v podjetju »X«, ki se ukvarja s prodajo notranje opreme – pohištva. Raziskal sem predvsem pozitivne učinke pravilne komunikacije s strankami in kako je pomembno, da prodajalec kvalitetno svetuje in prodaja.
V teoretičnem delu sem preučil prvi stik in komunikacijo s stranko, razvoj simpatičnosti med svetovanjem, pridobivanje informacij o stranki in njenih potrebah ali željah ter vse prodajne postopke od naročila do dobave, montaže in reševanja reklamacij.
V raziskovalnem delu pa sem želel ugotoviti ali lahko dober trgovec, ob dovolj široki ponudbi izdelkov, proda in zadovolji kupca, kljub temu, da ima ta pred nakupom ogromno zadržkov, kot so: trenutno nima razpoložljivih finančnih sredstev, slabe izkušnje z dobaviteljem, reklamacije v preteklosti, izdelka sploh ni želel kupiti, temveč si je le ogledoval razstavljene artikle in še mnogo več. Do teh odgovorov sem si pomagal z anketo in z dolgoletnimi izkušnjami na tem delovnem področju in posledično poznavanju kupcev.

C2988083A4
Z analizo anketnega vprašalnika pa so se pokazale naslednje ugotovitve: da je oglaševanje in akcijske cene poglaviten razlog, ki privabi ljudi v prodajalno »X«. Privabi jih v nakup točno določenega izdelka iz oglasa, privabijo jih nizke cene ali pa si pridejo le ogledat novo ponudbo, ki so jo zasledili v katalogu. Z odgovori na anketni vprašalnik pa sem tudi ugotovili, da se stranka odloči za nakup predvsem po kvalitetnem, strokovnem svetovanju trgovca, zaradi same kvalitete in izgleda artikla, ne pa toliko zaradi nizke cene. Seveda cena igra pomembno vlogo pri izbiri artikla, a ni ključnega pomena pri odločitvi stranke za nakup. Ker se tega trgovci zavedamo, smo toliko bolj pozorni in se trudimo dobro svetovati stranki, da se bo še veliko krat vrnila v našo prodajalno in nam na osnovi dobrih izkušenj v preteklosti zaupala in kupila naše artikle.

 

 

Download full insight