S pospešeno globalizacijo in tranzicijo slovenskega gospodarstva se število podjetij  nezadržno dviguje, hkrati pa na naš trg prihajajo tudi tuja podjetja in korporacije z uspešno
tradicijo. Zato manjšim in novim podjetjem, če ne želijo izgubiti posla, ne preostane nič drugega, kot da sledijo trendu in poskušajo izdelati čim boljšo celostno grafično podobo podjetja.
Celostno grafično podobo je potrebno prilagoditi tržnim strategijam, zgodovini, ideji in namenu podjetja. Ne zadostuje namreč zgolj kvalitetno izdelan zaščitni znak in slogan,
če se ta ne sklada s samo idejo in potjo vodenja podjetja, tudi kakovostna grafična
podoba ne more biti uspešna.

design
Teoretični in praktični del diplomske naloge sta med seboj tesno povezana in se dopolnjujeta.
Teoretični del namreč kaže smernice za izdelavo praktičnega dela. Vsebuje pravila in predpise za izdelavo kakovostne grafične podobe. Medtem ko praktični del teoretičnega dopolni in pokaže, kakšna so pravila in predpisi v praksi. Pravilno pripravljena celostna grafična podoba mora vsebovati dobro izdelan priročnik celostne grafične podobe, ki vsebuje predpise in pravila za uporabo vseh njenih sestavnih delov.

 
Priročnik celostne grafične podobe mora vsebovati konstrukcijsko mrežo zaščitnega znaka, izolacijski prostor, barvne različice znaka, najmanjše velikosti znaka in primere uporabe zaščitnega znaka podjetja.

Z izdelkom sem zadovoljen in menim, da je izpolnil pričakovanja in sledil začrtanim smernicam. Izdelek se zdi zanimiv, drugačen in prilagojen ciljni populaciji podjetja Pixlfoto. Usmerja se namreč k mladim, odprtim in inovativnim ljudem.

 

Download full insight