Osnovna razlaga pojmov CMS in Joomla

CMS so sistemi za upravljanje spletnih vsebin in olajšajo pripravo in administracijo vsebin. Obravnavan CMS, Joomla je nagrajen in zmagovalen CMS, ki nam pomaga »graditi« spletne strani s
pomočjo raznih dodatnih spletnih aplikacij v obliki modulov in
komponent..

1. Uvod

V času opravljanja svojega praktičnega izobraževanja sem pridobila ogromno količino novega znanja.

Spoznala sem CMS Joomlo, s katero lahko naredimo veliko dobrih strani. Vendar, da jo dodobra spoznamo in obvladamo, so ure za prakso premalo. Ob prvih nekaj dnevih si nisem zamišljala, da je obravnavana tema  komplicirana. Na prvi pogled je videti enostavnejša. Potrebno je veliko branja literature in lastnih idej, kako stvari rešiti na različne načine, se pravi kančka kreativnosti.

Nekaj pridobljenega znanja bom skušala pojasniti na naslednjih straneh, upam, da uspešno. Namreč literature v slovenskem jeziku ni veliko, le nekaj na Joomlinem slovenskem portalu. Po resnici povedano, je tudi nisem iskala dolgo, saj sem željeno našla v angleškem jeziku.

Nekaj tega znanja vam bom skušala podati v tej seminarski nalogi.

2. Kaj je CMS?   

Content Management Systems (CMS) ali slovensko sistemi za upravljanje spletnih vsebin olajšajo pripravo in administracijo vsebin (besedil, slik, novic…) za časopise, skupinske portale, portale podjetij, Intranet.. Primarno so jih razvijali za interaktivno uporabo z potencialno možnostjo distribucije.

Vsebinsko upravljanje vsebuje računalniške datoteke, ki so lahko audio, film, slika in elektronske. Druga, sekundarna ideja je bila, da jih uporabljamo lahko za med-pisarniško uporabo ter tudi celotnem spletu.

Danes imamo veliko pondnikov različnih CMS sistemov za naslednje namene: blogi, forumi, portali, spletne predstavitve, galerije.

2. 1 Zakaj CMS

 • Omogočajo hitro in enostavno namestitev,
 • urejanje vsebin preko različnih spletnih brskalnikov,
 • dodeljevanje pravic upravljanja glede na želje administratorja,
 • prilagodljivost na uporabnika,
 • upravljanje brez potrebnega predznanja spletnih jezikov do določene mere,
 • hitra sprememba zunanje podobe strani,
 • dosegljivost
 • neodvisnost od operacijskega sistema,
 • zmanjševanje stroškov vzdrževanja,
 • podpiranje večjezičnosti.

3. Joomla

Slika 1: logotip Joomle

3. 1 Predstavitev

Joomla je nagrajen in zmagovalen CMS, ki nam pomaga »graditi« spletne strani s pomočjo raznih dodatnih spletnih aplikacij v obliki modulov in komponent. Najbolje pri njej je, da je odprtokodna, ter je dosegljiva vsakomur.

Uporabimo jo lahko za preproste osebne, kakor tudi zahtevnejše predstavitve.

3. 2 Namestitev

Za namestitev Joomle na operacijskem sistemu Windows potrebujemo naslednje tri pripomočke:

 1. Apache
 2. MySQL
 3. PHP 4.1.2 najmanj

ali uporabimo paket, ki to vse že vsebuje in se imenuje xampp . Jaz sem se za prvič odločila za paketek, ki vsebuje vse potrebno, zato bom napisala, kako naredimo to z xamppom.
Ko smo ga prenesli s strani, ga razparkirali na lokalni disk, sledi…

3. 2. 1 Lokalna namestitev Joomle

Ko smo namestili osnovne pripomočke, moramo narediti še nekaj korakov, da jo dejansko lahko začnemo prilagajat svojim potrebam.

Najprej si z naslednjega spletnega naslova http://www.joomla.org/
naložimo na disk zadnjo stabilno verzijo Joomle, ki jo odzipamo,
preimenujemo ( npr. Joomla100 ) in prenesemo v npr.
C:xampphtdocsJoomla100. Nato zaženemo brskalnik v katetega vpišemo
sledeči naslov: http://localhost/Joomla100 in se nam prikaže slika na desni
Slika 2: pre- installation check

Vmes moramo imeti zagnan xampp, zaradi apache serverja in mysql. Če imate slučajno izklopljeno, se Vam bo javil napake in ne bo spustil naprej ali se stran morda sploh ne bo prikazala.
V naslednjem koraku moramo izpolnitnekaj obrazcev, ki so:

 • hostname – localhost
 • MySQL – root
 • MySQL Password – pustimo prazno, zaradi varnostnega rizika
 • MySQL Database Bame – Joomla100
 • MySQL Table Prefix – predponi jos_ dodamo poljubno besedo
 • označimo še Install Sample Data, saj če nameščamo prvič ne potrebujemo back upov

V tretjem koraku vpišemo ime spletne strani, na kateri bo joomla “stanovala”. Nato še imamo za izpolnit:

 •  URL naslov
 • Pot kjer je nameščena Joomla npr: C:xampplitexampphtdocsJoomla100.

V zadnjem koraku preden zagledamo nameščeno Joomlo odstranimo inštalacijsko datoteko, po imenu instalations, nato pa veselo na delo.

3. 2. 2 Namestitev Joomle na strežnik

Potrebujemo naslednje osnovne potrebščine

 1. FTP client, ki je lahko poljuben, vendar jaz najraje uporabljam smartFTP.
 2. naslov ftp serverja, na katerem bo joomla nameščena
 3. uporabniško ime in geslo serverja, na katerem bo joomla nameščena.
Slika 3: pre- installation check

Nato se z FTP clientom povežemo na strežnik, nato z diska, kjer imamo
razpakiran Joomlin .zip file prenesemo na strežnik. Nato odtipkamo
svojo domeno, kjer se nam pojavi naslednja slika.

Kjer preverimo in si skušamo zapomniti čim več podatkov, saj tukaj so
zapisana prioritete strežnika. Nato kliknemo v zgornjem desnem robu
gumb Next. Kjer nas pričaka licenčna pogodba.

Nato preidemo na korak (step1), kjer moramo napisati naslednje podatke:

 • Server:  mysql.imeserverja.net
 • Database: ime baze    
 • Username: uporabniško ime  
 • Password: geslo

Nato moramo še vpisati ime strani, ki je lahko poljubno. In z ponovnim pritiskom na gumb Next nadaljujemo nameščanje.

V tretjem koraku zapišemo URL naslov Joomle, pot, svoj elektronski naslov in administratorjevo geslo. Ponovno nadaljujemo z Next. In tako pridemo še do zadnjega četrtega koraka našega nameščanja. Kjer verjetno ne boste morali narediti ničesar, vendar pri meni se ni želel narediti sam configuration.php, zato sem ga prepisala ročno.

V programu dreamweaver sem odprla lokalno configuration.php mapo in vsebino iz četrtega koraka prenesla v del, kjer mora bit. Nato še samo zbrišemo mapo instalation in smo nalogo opravili.

4. Kako naredimo template

Kaj potrebujemo, da naredimo lasten template za Joomlo?

Vsekakor kar nekaj CSS znanja in dodatek, ki ga namestimo in uporabljamo v Adobe Dreamweaver. Ta dodatek  se imenuje Joomla Solutions in ga najdemo na naslednji spletni strani: http://joomla-cms.dk/joomla-15-dreamweaver-extension/ .

Osnovne stvari, ki jih potrebujemo za template je ena mapa, ki jo lahko poimenujemo po lastnem projektu npr. AnitaSun.net

slika 4: mapa z osnovnimi stvarmi za template

 

V mapi AnitaSun.net imamo tri datoteke in dve podmapi, ki jih poimenujemo tako kot so na sliki

Slika 5: datoteke v mapi

4. 1 Index.php

Slika 7: index

4. 2 TemplateDetails.xml

Slika 8: podrobnosti template

V XML datoteko TemplateDetails moramo vpisati vse slike, vse datoteke, ki smo jih pri izdelavi predloge uporabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 3 Index.html

Je lahko popolnoma prazna datoteka, vendar jo jaz uporabim v drug namen. Namreč najprej si stran naredim v html-ju in CSS. Nato vsebino strani pobrišem in s pomočjo Dreamweaver extension vstavim stvari, ki še primanjkujejo.

 Zakaj CMS?

 • Omogočajo hitro in enostavno namestitev,
 • urejanje vsebin preko različnih spletnih brskalnikov,
 • prilagodljivost na uporabnika,
 • upravljanje brez potrebnega predznanja spletnih jezikov do določene mere,
 • hitra sprememba zunanje podobe strani,
 • neodvisnost od operacijskega sistema,…

Kako popestrimo spletno predstvitev

Za popestritev spletne strani oziroma za bolj nazorno in lažjo uporabo in prikaz spletnih predstavitev uporabimo komponente in module. Le te lahko napišemo sami ali odkupimo.

5. Komponente in moduli

V kolikor želimo našo Joomlo uporabiti kot spletni portal ali
zahtevnejšo spletno predstavitev, smo se bolj ali manj primorani
poslužit raznih dodatkov. Ti dodatki so lahko tudi za večjezičnost,
galerije, prijavni moduli,… Tudi te module lahko sami napišemo ali
odkupimo. Vrsto uporabnih in zanimivih najdemo tako na uradni, kakor
tudi na slovenski Joomla strani.

5. 1 Nameščanje komponent

Slika 9: Installers

Ko smo si izbrali komponento, si jo prenesemo na lokalni disk, se prijavimo kot administrator in gremo pod Installers,
Slika 10: Components Kjer izmed vseh ponujenih dobrot izberemo Components

 

Slika 11: preverimo zapis v components Preden karkoli še naredimo, moramo preveriti je, da imamo tak zapis kot nam prikazuje spodnja slika.
Slika 11: urejevalnik

Namreč šele takrat nam bo vse delovalo tako kot mora. V primeru, da
imate prepoved, morate odpreti Ftp Client, Poiskati CHMOD, ki izgleda
takole:

V primeru, kot je na sliki zgoraj, boste morali odkljukati še v «
Groupi »  in » Others« checkbox write. Ko boste naredili to se bo v
»Permissions« izpisala številka 777.

Označimo še Apply changes to this folder, subfolders and files, da naredimo spremembe po celi mapi. In kliknemo na ok.

Nato naložimo komponento, tako da kliknemo na Browse, izberemo komponento in jo z klikom na Upload&Install namestimo.

Slika 12: namestitev

 

 

 

 

 

 

V koliko smo komponento uspešno namestili, dobimo tale odgovor

Slika 13: potrditev inštalacije

5. 2 Odstranjevanje komponent

Slika 14: uninstall

Kakor smo komponento namestili, tako jo lahko samo v parih korakih tudi odstranimo.

V prvem koraku najprej označimo komponento, ki je ne želimo več
imeti in nato z gumbom Uninstall v desnem zgornjem robu odstranimo.

5. 3 Nameščanje modulov

Slika 15: Moduli Ko smo si izbrali modul, ga prenesemo na lokalni disk, se prijavimo kot
administrator in gremo pod Installers, kjer izberemo Module, tako kot
je prikazano na sliki na desni.

In s klikom odpremo naslednjo sliko:

Slika 16: nalaganje novih modulov

Kjer ravno tako preverimo, če imamo vse obcije na Writeable. V
kolikor nimamo, to spremenimo, tako kakor smo to naredili pri
komponentah. Nato kliknemo na browse, kjer poiščemo modul, ki ga želimo
namestiti, ga označimo in ponovno kliknemo na Upload&Install. Če
smo pravilno namestili modul, dobimo takšen le izpis:

Slika 17: uspešna namestitev modula

Ko smo uspešno namestili Joomlin modul, ga moramo še urediti v
Module site, kjer mu povemo na kakšni poziciji (user1…9, top,
bottom,…) se bo
pojavljal ter katerim uporabnikom bo dostopen (registriranim,
javno,…).

Slika 18: modul site

 Slika 19: dodajanje na site modul

5. 4 Nameščanje jezikov 

Ena izmed zelo dobrih lastnost Joomle je tudi ta, da podpira
možnost namestitve jezika. Jezike v Joomli nameščamo s pomočjo istega
čarovnika, kakor za komponente in module.
Gremo v meni Installers,
Languages, kliknmo na Browse, kjer nato izberemo željeni jezik. V .zip
datotekuter kakor že poprej izberemo tipko Upload&Install. V
kolikor je jezik pravilno zapakiran se vam mora pojaviti zaslon: Upload
template – Success. S klikom na Continue … se nam odpere  Language
Manager.

Slika 20: namestitve jezika

Slika 21: Language maneger

6. Zaključek

Skozi dvomesečno strokovno prakso sem pridobila mnogo novih vrlin,
ki jih pri sebi še nisem poznala. Ena od teh najbolj pomembnih vrlin je
zagotovo samozavest na delovnem mestu in ovrednotenje svojega dela.

To seminarsko sem skušala napisati čimbolj razumljivo in kot
priročnik popolnemu začetniku pri spoznavnju CMS Joomla.  Upam, da mi
je uspelo.

Nameščanje komponent, modulov in jezikov:

Po izbiri določene komponente (modula ali jezika), le to prenesemo na lokalni disk. Prijavimo se kot administrator in jo intaliramo pod Installers in Components (Modules ali Languages).

 

 

DELI
Prejšnji članekEnolistni tiskani mediji in njihova oglaševalska (ne)moč
Naslednji članekPriprava za tisk v reprodukcijskem oddelku

Anita Sagadin je študentka na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno delo je pripravila kot seminarsko nalogo pri predmetu "Praktično izobraževanje 2" študijskega programa multimediji v šolskem letu 2007/2008.