Delodajalci za izvedbo praktičnega izobraževanja študentov Academie pridobili 5.625 EUR sredstev

149

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 6 delodajalcem, ki so v študijskem letu 2016/2017 sodelovali pri izvedbi praktičnega izobraževanja študentov Academie odobril sofinanciranje v skupni višini 5.625,00 EUR.

Bi želeli študente Academie na praksi v Vašem podjetju?

Pošljite sporočilo na info@academia.si ali nas pokličite po telefonu na 02 228 35 35. Organizator praktičnega izobraževanja bo Vam predstavil možnosti sodelovanja in vključitve študentov v Vaše delovne procese.

Področja:

 • Ekonomist: Komercialist, Računovodja ali Turizem
 • Gradbeništvo
 • Strojništvo
 • Varovanje
 • Medijska produkcija (Avdio, Video, Fotografija, Grafika, Splet)

Trajanje: do 100 dni (do 800 ur)

Povzetek obveznosti, ki jih ima podjetje ob opravljanju obvezne prakse dijaka ali študenta

 1. Sklenitev pogodbe s šolo oziroma fakulteto o nudenju obvezne prakse študentu.
 2. Prijava dijaka ali študenta v zavarovanje za primer poškodbe pri delu z obrazcem M12.
 3. Po prijavi v zavarovanje mora delodajalec v času prakse mesečno plačevati  prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 4,63 EUR – znesek velja v letu 2015 .
 4. Študentu lahko pripada nagrada (odvisno od internih aktov, kolektivnih pogodb,…). Do višine 172 eur je nagrada neobdavčena, nad tem zneskom se razlika obdavči z dohodnino.
 5. Od nagrade, ki jo dobi dijak ali študent je potrebno plačati še prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % .
 6. Ob izplačilu nagrade je potrebno predložiti obrazec REK-1a .
 7. Delodajalec je dolžan zagotoviti študentu tudi povračilo  stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela (davčno priznani so do zneskov iz Uredbe)

Več na tej povezavi.