Gostujoče predavanje: Aljoša Kirič – Komuniciranje z javnostmi na primeru Mestne občine Maribor

78

Predstavnik službe za odnose z javnostjo Mestne občine Maribor, Aljoša Kirič, je študentom programa Ekonomist v okviru predmeta Trženje na praktičnih primerih predstavil pomen kriznega komuniciranja, komuniciranja z občani in mediji na primerih razvojnih projektov občine.