Gostujoče predavanje mag. Boris Ružič

120

V okviru predmetov Varnost pri delu in varovanje okolja programa Strojništvo in Varstvo pri delu in zakonodaja programa Gradbeništvo je mag. Boris Ružič, upokojeni pomočnik glavnega inšpektorja RS za delo izvedel gostujoče predavanje na temo varnosti in zdravja pri delu.

Magister Ružič je vrsto let sodeloval na mnogih mednarodnih in domačih posvetih, konferencah, projektih, sodeloval pa je tudi pri izvajanju strokovnih izpitov za varnost in zdravje pri delu ter izvajanju strokovnih izpitov za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.