Dandanes je uspešnost bank v veliki meri odvisna od primerne informacijske tehnologije, ki ima v bančništvu večjo vlogo kot v drugih gospodarskih dejavnostih, saj je bančništvo storitvena dejavnost, ki temelji predvsem na celovitih, natančnih in ažurnih informacijah. Banke in druge finančne institucije se v današnjem času soočajo z velikimi razvojnimi izzivi, konkurenca na področju bančništva pa je iz dneva v dan večja in močnejša, zato prav ta dejavnik narekuje bankam iskanje novih rešitev in možnosti za pridobivanje konkurenčne prednosti in širitev obstoječega trga oziroma pridobivanje novih komitentov.

Zaradi sodobnega načina življenja so se očitno spremenile tudi navade potrošnikov in danes so prav potrošniki tisti, ki bankam določajo, kakšno storitev želijo. Banke morajo biti za njih odprte in fleksibilne in se tako sprotno prilagajati njihovim zahtevam.

Hiter tehnološki razvoj je pustil posledice tudi v bančništvu in prav zato so banke v svoje poslovanje uvedle tudi internetno poslovanje. Prav takšno poslovanje je odprlo nove načine in poti komuniciranja s strankami in ponudilo veliko možnosti novih storitev. Elektronski način poslovanja prinaša predvsem prihranek časa in enostavno uporabo, hkrati pa pomeni posodobitev bančnega poslovanja.

Diplomska naloga je razdeljena na devet poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod v diplomsko nalogo in predstavi obravnavana podjetja, drugo poglavje na kratko opisuje razvoj elektronskega bančništva, njegov namen in storitve ter elektronsko poslovanje bank v Sloveniji, tretje poglavje je osredotočeno na en segment elektronskega poslovanja in sicer na internetno ali spletno poslovanje in njegove temeljne značilnosti, prednosti in slabosti le tega, tako za banko kot komitente. V četrtem poglavju so navedeni varnostni standardi in mehanizmi spletnega bančništva ter zaščita za uporabnike. Peto poglavje je namenjeno predstavitvi internetnega bančnega sistema Nove KBM d. d. , ki vključuje in opisuje spletne aplikacije za fizične in pravne osebe ter definira varnostne storitve, v šestem poglavju pa je na podoben način opisan spletni sistem poslovanja v NLB d. d. . Tako smo do šestega poglavja predstavili teoretični del diplomske naloge.

Sedmo poglavje predstavlja praktični del diplomskega dela. V njem je predstavljena primerjava spletnega bančništva Nove KBM d. d. in NLB d. d. na podlagi izvedene ankete med komitenti obeh bank. Sledi še osmo poglavje s predlogi in priporočili vodstvu podjetja  in sklepno deveto poglavje.

V našem vsakdanjem življenju se elektronski mediji vse bolj pojavljajo. Velik pečat k uveljavitvi elektronskega poslovanja je vsekakor prispevalo največje računalniško omrežje na svetu – internet, s katerim so praktično izginile časovne in geografske ovire poslovanja, bančništvo pa je dobilo globalen pomen.

Razvoj sodobnih tržnih poti svetovnih bank, kjer je elektronsko poslovanje že nekaj vsakdanjega, je vplivalo tudi na slovenske banke, da so začele slediti svetovnim trendom. Tako je tudi pri nas spletno bančništvo v zelo kratkem času postalo vsakdanji pojav in predstavlja obvezen in nujen del bančne ponudbe. Klasičen način poslovanja preko bančnega okenca vsekakor predstavlja, tako za banko, kot komitenta, dražji način poslovanja in odgovor za zniževanje bančnih stroškov je vsekakor preusmerjanje bančnega poslovanja na sodobnejši način, z uporabo elektronskih medijev.

V hitrem tempu življenja, ljudje tako rekoč nimajo časa niti za najnujnejše stvari, kaj šele za čakanje v vrsti pred bančnim okencem. Vsi pravzaprav iščejo banko, ki jim bo omogočila čim lažje bančno poslovanje in si želijo, da bi vse ali pa vsaj čim več bančnih poslov lahko opravili od doma, iz pisarne ali tudi s potovanja, saj je takšno poslovanje za komitente bistveno lažje, hitrejše in udobnejše ter nenazadnje tudi občutno cenejše.

Velik poudarek pri uveljavljanju spletnega bančništva, ter ključen dejavnik tega modernega bančnega poslovanja, pa sta vsekakor postala varnost in zaupnost podatkov. Tega se dobro zavedajo tudi banke, zato venomer posodabljajo svoje operacijske sisteme in hkrati uporabljajo najsodobnejšo varnostno tehnologijo, ki zagotavlja skoraj popolno varnost, žal pa ne tudi absolutne ravni varnosti. K varnosti pa veliko pripomorejo tudi uporabniki spletnega bančništva, ki morajo zanjo tudi sami poskrbeti.

Poslovanje preko spletnega bančništva je med strankami, tako fizičnimi osebami kot tudi pravnimi, v zadnjem času v velikem vzponu, saj je takšno bančništvo storitev prihodnosti in ima veliko možnosti za razvoj. Banke se zelo dobro zavedajo, da je njihova prisotnost na internetnem omrežju, ne samo ena izmed storitev, temveč predstavlja nujnost in bo v prihodnosti tudi ključnega pomena za sam obstoj banke. Banke že ustanavljajo takšne banke, ki nimajo nobenih poslovalnic, temveč poslujejo izključno preko internetnega omrežja. Imenujejo se virtualne banke.

Prihodnost je vsekakor v rokah elektronskih medijev, tehnologija ima moč, da lahko spremeni naše življenje. Ni še popolnoma jasno, kdaj se bo zgodil popoln preskok na spletno bančništvo, vsekakor pa nam je vsem jasno, da se bo to zgodilo kmalu. Prihodnost pač pripada spletnemu bančništvu.

Namen raziskovalnega dela diplomske naloge je bil oceniti uporabnost in funkcionalnost spletnega bančništva ter priti do ugotovitev, kaj bi uporabniki še želeli. Primerjati smo želeli ponudbo spletnega bančništva med Novo KBM d. d. in NLB d. d. in oceniti zadovoljstvo komitentov.

Namen smo dosegli in prišli do nekaterih zanimivih ugotovitev, in sicer, da je uporabnost in funkcionalnost spletnega bančništva na visokem nivoju, da je trenutno zelo malo stvari, ki bi jih uporabniki še želeli opravljati preko spleta. Zadovoljstvo anketiranih komitentov je po ugotovitvah zelo visoko, pa tudi v varnost poslovanja preko spleta ne dvomijo.

Prav tako smo želeli dokazati, da uporabljajo fizične osebe spletno bančništvo vsaj 1-krat na mesec in pravne osebe skoraj vsak dan. Raziskava je pokazala, da te trditve držijo predvsem pri pravnih osebah, zanimivo pa je, da tudi fizične osebe uporabljajo spletno bančništvo pogosteje, skoraj polovica vsak dan, veliko vsaj tedensko in da je mali odstotek tistih, ko ga uporabljajo le 1-krat na mesec. Po predvidevanjih pa so ravno plačila položnic preko spleta najpogosteje izvajana.

Ovreči pa moramo trditev, da so komitenti Nove KBM d. d. bolj zadovoljni s svojim spletnim bančništvom kot komitenti NLB d. d., saj trenutno spletno bančništvo NLB d. d. ponuja več storitev kot spletno bančništvo v Novi KBM d. d..

Ker je okolje, v katerem delujejo banke, spremenljivo in dinamično, se s tem spreminja tudi bančništvo, kot ga poznamo. To pa ne pomeni, da bodo banke v 21. stoletju izginile.Vendar je nesporno, da bodo uspešne le, če se jim bo uspelo prilagoditi spremenjenemu okolju (Črčinovič Krofič, 1998, str. 21).

 

Diplomsko delo lahko preberete tukaj:

PDF Internetno bančništvo kot oblika sodobnega elektronskega poslovanja