Intervencija, kot pomen zagotavljanja varnosti na varovanem območju

85

Da je nepoznavanje varovanega območja in načrta varovanja težava, s katero se v velikih primerih srečujejo varnostniki interventi, smo zlahka potrdili. Težave, ki nastanejo pri tem, se začnejo že pri uvajanju interventa na njegovo delovno mesto, saj osebje, ki je tam že zaposleno, na uvajanje ne polaga dovolj pozornosti. Tisti, ki so tam zaposleni že dlje časa, to delajo rutinsko in pri uvajanju lahko pozabijo omeniti kaj pomembnega ali pa popolnoma izpustijo pomembne točke. Pri uvajanju bi se naj intervent naučil največ in spoznal vse objekte, ki jih varujejo, ter se seznanil z njihovimi načrti varovanja, a to žal ni tako. To lahko potrdim iz lastnih izkušenj, saj sem tudi sam bil na uvajanju. Težave, s katerimi se srečujejo interventi, se začnejo že ob samem klicu iz VNC, saj takrat, ko dobi intervent javljen alarm, mu osebje sporoči naslednje podatke: ime objekta, lokacijo objekta, šifro objekta in katera linija je bila sprožena. Pri tem nastane ogromen pritisk na intervente, saj ne vedo, kje se objekt nahaja in kako je sestavljen, saj si niso prebrali načrta varovanja in se seznanili z objektom. Predlagam, da bi si morali vsi na novo zaposleni pri uvajanju prebrati dokumentacijo vsakega objekta posebej in se seznaniti z načrti varovanja ter požarnega varovanja. Ne bi bilo slabo uvesti tečaj izobraževanja za mentorstvo, saj bi s tem dobili kakovostnejši kader za izobraževanje, posledično pa bi dobili bolje pripravljen in usposobljen celoten kader. Med samim delom v intervencijski službi imajo zaposleni veliko prostega časa, ki bi ga lahko izkoristili tako, da bi se sami odpravili do objekta, ki ga varujejo, in bi ga pregledali ter se z njim seznanili. Ob morebitnem sproženem alarmu bi to bila velika prednost, saj bi objekt že predhodno podrobneje spoznali.

Pri pogodbenem razmerju med naročnikom in izvajalcem prihaja do nenehnih nesporazumov in težav. Naročniki, ki zahtevajo varovanje (tehnično ali fizično), imajo svoje zahtevke in poglede glede varnosti. Velikokrat se zgodi, da si naročniki že naredijo svojo vizijo, kako bi naj izgledalo varovanje njihovega objekta, ko pa pride do pogovorov in načrtovanja izvajanja varovanja, pa prihaja do nesporazumov. Naročniki imajo svoje zahteve in želje, kje bi imeli nameščen kakšen sistem varovanja, vendar vse ni izvedljivo v skladu njihovih želja. Za dobro poslovanje je zelo pomembno usklajevanje med naročnikom in izvajalcem. Pogodba je lahko sklenjena takrat, kadar se naročnik in izvajalec sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah.

Da so naročniki v večini primerov zadovoljni z izvajanjem intervencij na njihovem varovanem območju, lahko potrdimo. Ugotovili smo, da interventi svoje delo opravljajo dobro ali zelo dobro. Glede dobro in strokovno opravljenega dela zaposlenih prihajajo na sedež podjetja tudi pohvale s strani naročnikov. Za dobro opravljeno intervencijo morajo biti interventi pravilno usposobljeni, poznati vse varnostnikove ukrepe ter načela, ki jih morajo spoštovati v vsakem trenutku. Ukrepe varnostnika smejo uporabljati samo osebe, ki so strokovno usposobljene. Pri opravljanju različnih nalog zasebnega varovanja prihaja do različnih pogojev uporabe ukrepov varnostnika, zato je dobro, da vedo, kako si ukrepi sledijo v pravilnem zaporedju. Da je intervencija uspešna in so naročniki zadovoljni, je treba zraven splošnih pravnih načel in načel, ki jih določa ZZasV-1, spoštovati tudi vsa strokovna načela. Za pravilen potek intervencije so predpisane faze izvajanja intervencije, ki si sledijo v zaporedju od klica VNC do zaključka dela in poročanja o dogodku. A vedeti moramo, da stoodstotne varnosti ni, kar pomeni, da bo še vedno prihajalo do manjših težav pri izvajanju intervencije. Zato se moramo truditi in vsak dan izpopolnjevati svoje delo ter se iz svojih napak učiti in jih uporabiti pri naslednji nerešljivi situaciji. Pri izvajanju intervencije je treba sodelovati med seboj, saj en sam težje reši težavo in je izpostavljen veliko večji nevarnosti, kot pa če pri delu sodelujeta dva.

Download full insight