Izbira geometrije vlečnega orodja

240

Podjetje Impol ima obširen proizvodni program kakovostnih polizdelkov iz aluminija in aluminijevih zlitin. Le-te se glede na tehnološki kriterij delijo na zlitine za litje in zlitine za gnetenje oziroma preoblikovanje. V skupino zlitin za gnetenje sodijo tudi nekatere zlitine, namenjene za izdelavo vlečenih palic.

V diplomskem delu so predstavljeni proizvodni program in postopki preoblikovanja s poudarkom na postopkih iztiskovanja ter vlečenja palic iz aluminijevih zlitin. Dobra sposobnost preoblikovanja zagotavlja zlitinam za gnetenje oziroma vlečenje zahtevano deformacijsko stanje in mehanske lastnosti. Pri postopkih preoblikovanja v toplem in/ali hladnem stanju se preoblikovancu trajno spremenijo oblika, dimenzija in mehanske lastnosti, pri tem pa posamezne tehnološke operacije potekajo v določenem, vnaprej predpisanem zaporedju.

Predstavljeno je celotno tehnološko zaporedje – od priprave vhodne surovine v obliki litih drogov različnih dimenzij, toplotne obdelave, proces iztiskovanja do vlečenja palic na kombinirani vlečni liniji. Nato sledita ravnanje in razrez vlečenih palic na končno dolžino.

Izpostavljen je problem izbire ustrezne geometrije vlečnega orodja, ki bo vlečenim palicam, premera od Ø 15,00 mm do vključno Ø 32,00 mm, zagotovila zahtevano dimenzijsko točnost v okviru zahtevanih toleranc h9 in kakovostno površino. Podani so osnovni kriteriji izbire orodja, kot so: vrsta in trdota zlitine, vrsta orodja in vlečni kot orodja, dimenzija orodja, stopnja deformacije glede na zahtevano končno dimenzijo in toleranco.

Na osnovi analize rezultatov opravljenih preizkusov vlečenja je ugotovljeno, da je pri vlečenju zlitin skupine 7022, 7055 (AlZnMg) in 2007 (AlCu) z vlečnim orodjem, z dolžino cilindra 5 mm, primerna maksimalna vrednost vlečnega kota (α) 3°, medtem ko je pri zlitinah skupine 6000 (AlMgSi) vlečni kot lahko večji, in sicer od 4°–6°.

Download full insight