Izbira učinkovite spletne strani na primeru mikro podjetja

163

Živimo v informacijski dobi, ki sega na vsa področja človekovega življenja in dela. Brez interneta si skorajda ne moremo več predstavljati življenja. Zaradi spremembe nakupovalnih navad, je prisotnost na spletu postala nuja. Tudi podjetja se vse bolj zavedajo pomena spletnih postavitev. Mednje sodijo tudi računovodska podjetja, med katerimi vlada vse večja konkurenca. Vendar pa je sama pojavnost na spletu premalo, če ne znamo pritegniti potencialnega kupca naših storitev.

V teoretičnem delu naloge sem preučila kakšne lastnosti mora imeti dobra spletna stran, da se obiskovalci na njej dobro počutijo in kako jo oblikovati, da se na njej tudi zadržijo. Ključnega pomena je ustvariti tako oblikovno podobo, ki doseže skladnost slik, barv in vsebine.

Ugotovila sem, da je izdelavo kakovostno oblikovane in kot take učinkovite spletne strani potrebno prepustiti zaupanja vrednim strokovnjakom, ki se približajo uporabniku in ustvarijo spletno stran, ki ni samo privlačnega izgleda, ampak tudi funkcionalna. Dobro oblikovana spletna stran ima prednost pred konkurenco.

Spletna stran pa je sama sebi namen, če ni obiskana. Vedno več je  lastnikov podjetij, ki se zavedajo, da ni dovolj biti samo prisoten na spletu, če te potencialni kupci ne najdejo. Na podlagi tega je smiselna odločitev za optimizacijo svojih spletnih strani, katere cilj je doseči čim boljšo spletno vidljivost. Več ko bo obiskovalcev na naši spletni stran, več jih lahko pridobimo. Tukaj lahko potrdim svojo prvo hipotezo: »Z optimizacijo spletne strani lahko pridobimo večje število strank.«

Vendar pa je potrebno spletno stran stalno vzdrževati, saj spletni iskalniki nenehno spreminjajo svoje algoritme in hitro pride do tega, da kupcem nismo vidni. Smotrno je torej ustvariti spletno stran, ki je obiskovalcem prijazna in da se bodo nanjo radi vrnili.

Nadalje sem ugotovila, da se je spletnega projekta potrebno lotiti premišljeno in preudarno.  Lepo oblikovana spletna stran ne bo služila svojemu namenu, če ne bo vsebovala primerne vsebine, ki je ključnega pomena, zato moramo poskrbeti za njeno razumljivost, jedrnatost in uporabnost.

V raziskovalnem delu diplomskega dela me je zanimalo, kakšno stališče imajo naročniki računovodskega servisa, v katerem sem opravila anketo, do prisotnosti le-tega na spletu in kakšna so njihova pričakovanja v zvezi s tem.

Ugotovila sem, da se največ naročnikov knjigovodskih storitev s pravno-organizacijsko obliko samostojnega podjetnika odloči zaupati vodenje dokumentacije računovodskemu servisu. Taki podjetniki imajo tudi manjše število zaposlenih.

Za računovodski servis se odločajo največ na podlagi poznanstev, sledi priporočilo prijateljev, razlog za nekoliko nizek odstotek naročnikov, ki se za računovodski servis odločijo na podlagi spletne strani, pa pripisujem temu, da so na anketna vprašanja odgovarjali naročniki računovodskega servisa, ki svoje spletne strani še nima.

Nadalje ugotavljam, da naročnikom veliko pomeni, da se na spletni strani računovodskega servisa, s katerim sodelujejo, navaja, da je le-ta skrbnik drugih uspešnih podjetij.

Glede tega, kako dolgo se naročniki zadržijo na spletni strani računovodskega servisa oziroma bi se bili pripravljeni zadržati, menim, da bi jim bilo v zadovoljstvo, če bi njihov servis imel spletno stran. Ta teza se potrdi tudi, ko je govora o pomembnosti izgleda, preglednosti, podatkov o servisu in pridobljenih rezultatih ter nenazadnje vprašanje o forumu, katerega prisotnost na strani, se zdi zelo pomembna večini anketirancev.

Pri vprašanju o tem, ali bi naročniki v primeru zamenjave računovodskega servisa o drugem servisu iskali informacije preko spleta, pa jih v izredno visokem številu odgovorilo pritrdilno, kar potrjuje drugo hipotezo, ki je bila: »Potencialne stranke se odločajo za računovodski servis tudi na podlagi njihove spletne strani.«

Prav tako lahko iz rezultatov ankete sklepam, da bi podjetje z izdelavo spletne strani veliko pridobilo na svoji prepoznavnosti. Posledično bi pridobilo na številu strank, saj njihovo pridobivanje na podlagi poznanstev kmalu več ne bo zadostno. Le na tak način bo lahko sledilo svojemu cilju, ki je povečanje prihodkov. S tem lahko potrdim tudi: »Z izdelavo internetne strani lahko povečamo prepoznavnost podjetja.«

Res je, da izdelava kvalitetne internetne strani pomeni investicijo za podjetje, ki pa se povrne, če je le-ta učinkovita, saj v nasprotnem primeru slabo izdelana spletna stran povzroča slabo reklamo in tako lahko imamo več škode kot koristi.

Download full insight