V diplomskem delu sem prikazal svoje delo s programom Logic na primeru zajetja in obdelave avtorske skladbe »Domači dub« za glasbeno kompilacijo »Frajton dub«.
Diplomsko delo je pisni dokument, ki je opis projekta izdelave avtorske skladbe Domači dub za kompilacijo Frajton dub. Med delom na projektu sem svoje znanje in razumevanje
programa Logic poglobil in nadgradil. Še enkrat sem uvidel, da za kvalitetno, kreativno delo ne potrebujem najnovejšega računalnika in najnovejših verzij programov.
Novejše in boljše verzije opreme morda omogočajo zgolj lažjo in hitrejšo pot od ideje do njene manifestacije. Samo skozi raziskovanje in delo pa pridemo do kakovostnejših rezultatov. Eden izmed namenov izdaje kompilacije je bilo združevanje in povezovanje različnih ustvarjalcev in njihovega odnosa do danega konteksta kompilacije.

YDN4IXOEP4
Nastala platforma je popestrila domače dubovsko ustvarjanje. Kreativno združevanje idej je prineslo še več novih sodelovanj. S simpozijem o dubu v Sloveniji in kompilacijo Frajton dub smo dobili potrditev za obstoj duba in njegovih elementov pri nas in celoten projekt prikazuje nivo njegovega razumevanja. Projekt je vnesel svežo energijo in ni pripomogel le k razvoju dub in reggae scene pri nas, ampak je ozavestil tudi dubovske pristope znotraj elektronske glasbe. Odprl je tudi vprašanja o lastni identiteti, o našem odnosu do tovrstne glasbe in kako jo izpostaviti v širšem – globalnem kontekstu.
Uspel sem združiti koncepta in klišeja frajtonarice ter duba v avtorski skladbi »Domači dub« na kompilaciji »Frajton dub«, ne samo v zvočnem spektru, ampak tudi v ritmičnih elementih. Uporabil sem dva različna dela. V enem so ritmični gradniki bas kitare jamajški vzorci, v drugem pa izstopa ritem slovenske polke. Določeni ritmični gradniki naše ljudske glasbe so identični nekaterim tradicionalnim jamajškim vzorcem, razlika pa je predvsem v tempu in uporabljenih instrumentih. Moj namen je bil izpostaviti skupne točke obeh tradicij. To je bila ritmična osnova skladbe. Prostor za zvočni eksperiment torej, ki gradi na skupnih lastnostih in daje prostor obojestranskemu spoštovanju razlik ter posebnosti.

Ustvariti sem hotel okolje, v katerem bi lahko vsak našel nekaj domačega. Domače za vse..

 

Download full insight