Izdelava in montaža jeklene konstrukcije

295

Izdelava in montaža takšne jeklene konstrukcije, kot je opisana v tem delu, je za naše malo podjetje eden izmed večjih projektov katerega smo izdelali. Zato smo veseli, da nam je s skupnimi močmi uspelo izvesti objekt, katerega lahko s ponosom pokažemo bodočim strankam na tem področju.
Diplomsko delo predstavlja postopek izgradnje jeklene konstrukcije na primeru poslovno-proizvodnega objekta Lar. V uvodu smo razjasnili, kaj je jeklo in njegove glavne značilnosti. Omenjenih je nekaj zgodovinskih dejstev o jeklu, ki nam prikažejo pridobivanje jekla nekoč in danes. Opisano je tudi, kako preizkušamo trdnost jekla in kje so meje nepovratnih deformacij pri obremenitvah. Pri projektiranju jeklene konstrukcije moramo vedeti kakšnim obremenitvam bo objekt izpostavljen. Tukaj so pomembne mehanske lastnosti jekla, ki nam s pomočjo raznih preizkusov podajo rezultate, kje so meje preko katerih v praksi ne smemo.

Obsega področje standarda EN 1090/2. Opisan je primer testiranja in pridobitev certifikata CE. Konstrukcija, ki je bila zgrajena po standardu in je materialno razdeljena na osnovni material, dodajni material, zaščitni material in spojni material, je v obsegu tega standarda potrjena in vsebuje vse potrebno za doseganje le-tega. Z delom sem preveril ali so bili upoštevani vsi postopki za označitev konstrukcije s CE oznako. To lahko potrdim, saj je bil postopek upoštevan po vseh normativih. Glede na to, da je naše podjetje šele kratek čas v tem sistemu certificiranja elementov kot izdelkov, sem s pomočjo svojega mentorja v podjetju g. Šumaka preučil vse korake pridobivanja certifikata in izdaje certifikata za opisano jekleno konstrukcijo. Vsi predloženi dokumenti, ki so potrebni za izdelavo in montažo jeklene konstrukcije so bili upoštevani, pregledani in potrjeni s strani pristojnega organa za certificiranje. Vsi vgrajeni materiali so testirani in mogoča je sledljivost.

Delo opisuje področja v proizvodnji, kjer se srečujeta material in stroj. Razlaga nam delo in obravnava postopke priprave, obdelave in sestave elementov v proizvodnji in nato na gradbišču. Izdelava jeklene konstrukcije je potekala z nekaj spremembami na določenih elementih, saj projektant ni podal optimalne rešitve za izdelavo in kasnejšo montažo jeklene konstrukcije. Tukaj sklepam, da so bili delno pomanjkljivo sestavljeni popisni obrazci za izdajo ponudbe in kasnejšo izdelavo konstrukcije. Tudi načrti so bili delno pomanjkljivo izrisani, zato je bila potrebna modifikacija načrtov s strani našega podjetja, pri tem pa je tudi sledila ponovna potrditev sprememb statičnega izračuna. Vse spremembe na konstrukciji so bile sprejete in odobrene, zato smo jih tudi upoštevali. S tem smo se izognili predvsem nepraktičnemu delu in s tem dodatnim stroškom pri izdelavi in montaži jeklene konstrukcije.
Pri montaži jeklene konstrukcije je opisano predvsem sidranje konstrukcijskih elementov v betonsko ploščo. Kjer smo uporabili dvokomponentno lepilo, ki je po trdnosti zelo vzdržljivo. To opisuje in potrjuje tudi postopek izračuna v tem poglavju dela. Prikazuje tudi čas strjevanja lepila, glede na zunanjo temperaturo. Predstavljeni so tudi posebni vijaki, ki so se uporabili pri vijačenju strešnega dela konstrukcije. Tukaj je mišljena žlota strehe. Vijaki so testirani in vzdržljivi, ter ustrezajo zahtevanim predpisom. Uporabljamo jih tudi v bodoče, saj so se izkazali za zanesljive. Njihova največja naloga in prednost pa je, da nam omogočajo predhodno hitrejšo izdelavo in posledično tudi montažo jeklene konstrukcije.
Na koncu je prikazan graf s stroški, ki nam pove, da je bila konstrukcija v povpraševanju in ponudbi pripravljena na dobri osnovi in pri izgradnji jeklene konstrukcije ni bilo veliko dodatnih stroškov z morebitnimi spremembami in raznimi dodatnimi deli. Nekaj dodatnih stroškov se je nabralo predvsem pri podkonstrukciji za vijačenje panelnih plošč. Pri konstrukciji pa je bil izračun dokaj natančen, kljub spremembam da določenih detajlih. Vsi prejeti popisi so delo podjetja Projektiranje Alja s.p.

Podjetje se kot investitor v prihodnje najverjetneje ne bo srečevalo s prostorsko stisko, katere je bilo deležno do sedaj v manjših najemniških prostorih. S pridnostjo so dokazali, da je mogoče izgraditi tudi lastno proizvodno halo. Za preživetje pa v tej globalni tekmi ni dovolj le pridnost, ampak nova znanja in inovacije, saj le podjetje z več novimi dosežki vedno hitreje zaživi v proizvodnem okolju. Tudi naše podjetje stremi k temu s tem, da pokažemo, kdo smo. Kaj zmoremo pa nam omogočajo stranke in trg, ki nam zaupajo. V delu nisem omenil, da je dober končen izdelek, skupek dobre priprave, natančnosti, sodelovanja, in strokovnega razmišljanja ljudi, ki smo bili prisotni pri izdelavi in montaži konstrukcije. Pri tem gre velika zahvala našemu kadru v podjetju in partnerjem, ki so sodelovali v tem projektu.

Moj cilj v tem delu je bil dokaj nazorno prikazati celoten postopek izdelave in montaže jeklene konstrukcije. Da bi celoten postopek prikazal čim bolj natančno sem šel v detajle priprave, razreza in obdelave kovinskih elementov. Tudi izkušnje katere sem pridobil pri tem projektu so neprecenljive in jih bom lahko uporabil tudi v bodoče pri naslednjih izzivih kateri nas čakajo. Upam, da mi je postopek izdelave in montaže konstrukcije, uspelo opisati čim bolj natančno in razumljivo, tudi tistim ljudem, kateri se ne ukvarjajo s to stroko.

Download full insight