Izdelava vpenjalne priprave za proces odrezovanja

530

V prvem delu diplomskega dela na kratko predstavim podjetje in osnove postopka rezkanja. Rezkanje je postopek odrezovanja z večrezilnim orodjem, ki se imenuje rezkalo. Postopek mehanske obdelave se lahko začne po vpetju obdelovanca na obdelovalni stroj. Zato morajo vpenjalne priprave, glede na zahteve obdelovancev omogočiti sorazmerno enostavno, stabilno in hitro vpetje obdelovanca.
V drugem delu diplomskega dela obravnavam izdelavo izboljšane – namenske vpenjalne priprave za obdelovanec. S pridobljenimi izkušnjami med postopkom mehanske obdelave, kot virom povratnih informacij, sem prišel do ideje, da bi s spremenjenim načinom vpenjanja lahko skrajšali čas vpetja obdelovanca. Na osnovi praktičnih izkušenj na področju obdelave, kakor tudi s spremljanjem oz. z opazovanjem postopka sem ugotovil, da bi se lahko določeni obdelovanci na CNC rezkalnem stroju obdelali hitreje, če bi bilo spremenjeno vpetje. V ta namen sem predlagal konstrukcijo nove namenske vpenjalne priprave za obdelavo drsnih obročev.
V diplomskem delu je predstavljen prvotni, daljši način vpenjanja in izdelava sestavnih komponent ter uporaba oz. prednosti nove izboljšane vpenjalne priprave, s katero se je skrajšal čas vpetja obdelovanca. Na ta način smo dosegli časovni prihranek, povečali smo produktivnost in zmanjšali stroški obdelave.

 

Download full insight