Izgradnja vodohrana Fala – grad

264

V diplomskem delu je predstavljena gradnja vodohrana Fala-grad, ki je le del celotnega medobčinskega projekta (med občino Ruše in Lovrenc na Pohorju). Prav tako je vodohran le del celotnega vodovodnega omrežja, ki oskrbuje ljudi s čisto pitno vodo. Ta je nujna in jo določa zakon.
Diplomsko delo obsega vse faze gradnje. Predstavljen je teoretični in praktični del. V teoretičnem delu opisujem investitorje, splošno o oskrbi s pitno vodo, zgodovino vodovodnih omrežij, uporabljene materiale pri gradnji …
Praktični del pa zajema konkretno gradnjo, ki sem jo predstavil s fotografijami in razlago. Gradnjo sem spremljal skozi vse faze. Te faze so: preddela, zemeljska, betonska, tesarska, fasaderska in zaključna dela.
Vsako gradnjo je potrebno temeljito načrtovati. To pomeni časovno ali terminsko, finančno ter koliko in katere delavce ter stroje, ki se potrebujejo pri gradnji. Tako sem zapisal še terminski plan dela in predviden finančni plan, ki pa ni natančen, ker je izdelan za celoten medobčinski projekt.

 

Download full insight