Sodobni evropski trendi vse pogosteje uvajajo krožna križišča ali krožišča, ki lahko v določenih pogojih uspešno nadomestijo klasično obliko križišč, predvsem z rekonstrukcijami. Prednost, kot so varnost, večja prevoznost, manjša poraba prostora in dobra rešitev za umirjanje prometa so poglavitni argumenti za izvedbo krožišča na mnogih krajih, kjer se križajo prometni pasovi.

Pomemben element vsakega prometnega sistema ja varnost prometa. Krožišča imajo pri tem velik pozitiven učinek. Krožišče je relativno nov gradbeni in prometno tehnični element v okviru javnih prometnih površin in predstavlja za udeležence v prometu, predvsem pa za voznike motornih vozil, neko novo situacijo, kateri velikokrat niso kos. To se kaže predvsem v nepoznavanju pravil vožnje in posledično nepravilni vožnji v krožiščih.

V nalogi so prikazane osnovne značilnosti krožnih križišč in opravljena analiza mnenj udeležencev v prometu o uporabnosti in varnosti teh krožnih križišč.