Kalkulacije lastne cene izdelave glasbene zgoščenke

332

Področje diplomske naloge obsega ugotavljanje in obvladovanje stroškov pri izdelavi zgoščenke od osnovne ideje, pisanja besedil, glasbe do aranžmaja in snemanja ter fizične izdelave določene količine zgoščenk.
Na glasbeni sceni v Sloveniji najdemo vrsto ponudnikov storitev, ki izvajalcem pomagajo do izdaje lastne zgoščenke. Seveda to ni brezplačno, vsaka storitev pa povzroča avtorju stroške, ki jih je potrebno pokriti s prodajo določene količine izdelkov. V današnjem času interneta ter piratstva in vse večje finančne krize pa doseči rentabilno prodajo ni enostavno, zato je še kako pomembno, da znamo stroške načrtovati in jih tudi obvladovati.
Poudarek diplomskega dela je predvsem na tem, kako ustvariti izdelek, ki bo cenovno dovolj ugoden, da ne bo izstopal proti konkurenčnim, ki se ponujajo na domačem trgu, da bo hkrati zadovoljeval kupčeva pričakovanja, obenem pa bo pokril vse nastale stroške in ne bo ustvaril izgube. Tako je v večini primerov potrebno najti kompromis med kakovostjo in ceno, ki jo je trg pripravljen za takšen izdelek plačati. To pa pomeni, da moramo poznati vrste in velikost stroškov ter celoten potek izdelave ustrezno optimirati.

 

Download full insight