Diplomsko delo prikazuje delo vodje gradbišča kot poglavitnega člena vsakega gradbišča, skratka, vsepovsod, kjer je prisotno gradbeništvo.

V diplomsko delo je vključena anketna raziskava znotraj delovnih organizacij in v sami
raziskavi tudi opredelitev pojmov, ki so neposredno v povezavi z vodji gradbišča.
Osrednji del diplomske naloge opredeljuje gradbišče, znanja in kompetence vodij. Sam
zaključni del z raziskavo pa poudarja točen in realen pogled sistema kot organizacije v
sistemu gradbeništva.

Anketa temelji na določenih vprašanjih, ki opredeljujejo kompetence, potrebne za vsakega uspešnega vodjo v realnosti. Sama naloga je opredeljena z raziskavo poglavitnih kompetenc, katere bi bile najpomembnejše v vsakdanjem delu vodij gradbišč. Poudarek raziskave temelji na kompetencah: strokovnost, organizacija dela in časa in čustvena stabilnost.