Konstrukcija in razvoj nosilca alternatorja za šestvaljni linijski motor MAN D0836 LOH 65 – EURO 5

214

Prvotni nosilec alternatorja ni ustrezal, saj smo morali standardne cevi vmesnega hladilnika na motorju predelovati, kar pa je povzročalo dodatno delo in nepotrebne delovne ure.
Načrt za spremembo nosilca alternatorja je moral biti sistematičen. To obsega razvoj novega izdelka, konstruiranje in izdelavo prototipa. Treba je vedeti, do katere meje smemo, kajti sklop, kot je nosilec z alternatorjem in drugimi deli, ne sme posegati v območje drugih komponent oziroma ne sme motiti delovanja drugih komponent.
Z drugačnim razvojnim razmišljanjem smo dosegli boljši koncept rešitve za problem, ki je nastal. Obstoječi nosilec konstrukcijsko sicer ni bil slab, imel pa je določene pomanjkljivosti, ki smo jih želeli odpraviti.
Velike težave je povzročalo predelovanje standardnih cevi na motorju. Z novo rešitvijo predelovanje ne bo več potrebno. Z rešitvijo privarčujemo pri delovnih urah – delavcu ni treba predelovati cevi, to pomeni 2 delovni uri manj, če gledamo s časovnega in stroškovnega vidika. Če izračunamo, koliko privarčujemo posredno, je prihranek še veliko večji.
Druga težava pri prvotni konstrukciji nosilca alternatorja je bila nestandardizirana dolžina jermena, zato smo bili prisiljeni naročati jermen nestandardizirane dolžine, ki je bil malo dražji. Pri novi konstrukciji nosilca alternatorja nestandardizirane dolžine jermena za pogon alternatorja ne bomo potrebovali, saj je konstrukcija prilagojena tako, da ji ustreza standardna dolžina jermena, ki je cenejši. To nam omogoča večjo prožnost pri morebitni menjavi dobaviteljev jermena, kar pa je spet povezano s stroški.
Nova rešitev predvideva tudi boljši material oziroma pločevino, iz katere je izdelan nosilec alternatorja. Material je bolj vzdržljiv, za nosilec je predvideno, da zdrži življenjsko dobo alternatorja, ki je po podatkih proizvajalca alternatorja 10 let.
Vijačni material za pritrditev nosilca alternatorja je po novem konceptu vpetja nosilca na blok in vpetja alternatorja na nosilec poenotene kakovosti. To je zelo pomembno, saj v primeru neenotne kakovosti vijačnih elementov lahko pride do loma in tudi do verižne reakcije loma vijačnih elementov. To pri obratovanju lahko povzroči veliko škodo na alternatorju in na motorju, za podjetje pa to pomeni dodatne nepotrebne stroške.
Nova tehnična dokumentacija za izdelavo nosilca alternatorja vsebuje tudi razne opombe, s katerim izdelovalca nosilca opozarjamo na možne napake, ki lahko nastanejo pri samemu postopku izdelave. Izpostaviti je treba dele nosilca alternatorja, ki so proizvedeni s pomočjo upogibanja. V preteklosti smo imeli težave z dobavitelji, ki so nam pločevino za izdelavo nosilca upogibali vzporedno na potek silnic v pločevini, kar se je kasneje odražalo v nestabilnosti nosilca pri delovanju alternatorja. Pločevino je treba namesto vzporedno vedno upogibati pravokotno na potek silnic v pločevini. S to in še nekaterimi drugimi opombami smo preprečili nastanek napak, saj bo izdelovalec segmenta, kjer se zahteva upogib glede na risbo, vedel, kako upogibati, da se izogne kasnejšim napakam oziroma razpokam na pločevini, ki je namenjena za izdelavo nosilca alternatorja.
Nova konstrukcijska rešitev ima veliko prednosti, predvsem pa je omogočila zmanjšanje stroškov in skrajšanje časa montaže sklopa na vozilo.
Če vse seštejemo, je prihranek velik, saj pri vsakem avtobusu ne bomo več izgubljali delovnih ur za predelavo standardnih cevi. Prednost je tudi izbor standardne dolžine jermena, saj smo lahko prožnejši pri naročanju pri različnih dobaviteljih. Poleg tega so standardni izbori na trgu cenejši in tudi dostopnejši.
Novi sklop z alternatorjem in nosilcem alternatorja prinaša več prednosti, zato je v našem podjetju od zasnove prišlo tudi do njegove izvedbe.

Download full insight