Današnja pričakovanja investitorjev in uporabnikov objektov so kvalitetno izdelani objekti v najkrajšem možnem času. Najboljši odgovor na to je montažna gradnja. Ta kljub uveljavljenosti še zmeraj narašča. V programih montažnih elementov so zajete vse vrste elementov od temeljev do fasade, ki so potrebni za celovito izvedbo montažnega objekta.
Armiranobetonski in prednapeti elementi se proizvajajo v posebej specializiranih obratih, v katerih se lahko zagotovijo ustrezni pogoji za hitro in kvalitetno izvedbo montažnih elementov skozi vso leto.
Da lahko prednosti montažne gradnje optimalno izrabimo in gospodarno ter ekonomično dosežemo svoj cilj, potrebujemo terminsko uglašene vse skupine, ki so udeležene pri takšni gradnji. Izurjene ekipe za terensko montažo zagotovijo hitro in kakovostno gradnjo.
Omejitve lahko nastanejo le pri zahtevnejših oblikah, katere pa z inovativnimi rešitvami predstavljajo le nove izzive in ne večjih problemov.
Filozofija hitre in hkrati kakovostne gradnje potrjujejo enostavni konstrukcijski principi, to se pravi montažni sistemi gotovih betonskih elementov.
Pri gradnji industrijskih objektov, kot je naša hala, kot gospodarni način gradnje danes prevzemajo večinski del AB montažne konstrukcije.