Diplomska naloga obravnava analizo in sestavo letnega poročila podjetja Steklarna Luminos d. d., ki se ukvarja s proizvodnjo ročno pihanega stekla. Letno poročilo je izkaz poslovanja podjetja in postaja vse pomembnejše orodje za komuniciranje z raznimi interesnimi skupinami (notranjimi in zunanjimi uporabniki), katerim podjetje predstavi svoje delovanje in uspešnost poslovanja. Namen diplomske naloge je prikazati pomen letnega poročila in predstaviti vsebino in sestavne dele le-tega ter zakonske podlage za njegovo pripravo. Izpostavila sem tudi dejavnike, ki vplivajo na kakovost letnega poročila.

V praktičnem delu naloge sem na podlagi obravnavane teorije proučila letno poročilo podjetja Luminos d. d. Posebej sem se osredotočila na uvodni del, poslovni del in na računovodski del letnega poročila. Na koncu vsakega sklopa pa sem podala še vsebinsko in oblikovno oceno obravnavanega letnega poročila.