Mariborski radio študent kot poslovna priložnost

330

Kot je iz diplomske naloge razvidno, je raziskava trga in poslovni načrt za MARŠ rezultat osebnega poznavanja obravnavanega medija, ki ga je avtor diplomske naloge spoznaval od njegovih začetkov (l. 1990), kakor tudi kasneje (l. 2008), kot v. d. odgovornega urednika.

Delujoč kot v.d. odg. urednika MARŠ-a se je neposredno ukvarjal z nekaterimi organizacijskimi anomalijami, omenjenimi v diplomski nalogi. Do sesutja financiranja je prišlo zaradi neprofesionalnega vodenja zavoda, neizpolnjevanja delovnih nalog in zaradi pomanjkanja poslovnega načrta. Pomanjkljiva je bila tudi finančna kontrola s strani Sveta MARŠ. Dogajalo se je nenadzorovano in neracionalno trošenje sredstev iz proračuna MARŠ-a.

Kljub temu se je l. 2008 v polletnem obdobju uspešno izvajal programski načrt, ki je bil ob izboru avtorja diplomske naloge za v.d. odgovornega urednika s strani Sveta MARŠ sprejet kot primeren in izvedljiv. V tej nalogi je tovrsten programski koncept predstavljen le okvirno, ker gre v diplomski nalogi predvsem za poslovni načrt in ne toliko za programsko vizijo MARŠ-a, čeprav je po časovnici oziroma terminskem planiranju primerna programska vizija medija vendarle prvi pogoj za uspešno izvedbo poslovnega načrta.

Namen diplomske naloge Mariborski Radio Študent kot poslovna priložnost je, da bi z njeno pomočjo odgovorne za ta medij opozorili, v katerih segmentih delovanja so pravzaprav odgovorni zanj, predvsem pa, da bi odgovorne opomnili na pravila igre na medijskem tržišču ter jim ponudili načrt, s katerim se lahko poizkusi finančno stabilizirati MARŠ in posledično njegove programske vsebine in sestavo ekipe, ki bi jih pripravljala. Diplomska naloga oziroma njeni zaključki so kritični do preteklih ravnanj nekaterih vodilnih in odgovornih, ki so privedla do krize, posledično pa tudi do obstoječega stanja. Diplomska naloga naj bi zato imela uporabno vrednost v obujanju dobrih in ukinjanju slabih praks v delovanju MARŠ-a, ki ima nesporne potenciale za izboljšave in napredek.logo_1

Diplomska naloga oziroma poslovni načrt za MARŠ je narejen pod predpostavko sprememb v sestavi soustanoviteljev, kjer bi se ob morebitnem ugodnem razpletu pogajanj Društvu za podporo MARŠ kot (trenutno) edinemu ustanovitelju lahko pridružila nekdanji soustanovitelj ŠOUM in Univerza v Mariboru, ali vsaj eden od obeh. Soustanoviteljstvo študentske organizacije je namreč pogoj za pridobitev statusa radijske postaje posebnega pomena.

Ob primernih pogojih in zavezanosti morebitnih soustanoviteljev k podpori dejavnosti MARŠ-a in hkratni ohranitvi neodvisnosti programskih usmeritev in tradicije MARŠ-a, ter pridobitvi omenjenega statusa radia s posebnim pomenom, ki bi ga MARŠ moral ponovno pridobiti že zaradi samospoštovanja, pa seveda tudi olajšanega financiranja dejavnosti, bi se le-ta lahko izkazal za poslovno priložnost, kot to obeta poslovni načrt, predstavljen v diplomski nalogi.

 

Download full insight