Milan Pečovnik – Pidži in kralj Matjaž, Ideja, scenarij in organizacija kratkega dokumentarnega filma “Milan Pečovnik – Pidži in Kralj Matjaž”

205

Resničnost predstavitve neke osebe ali dogodka, brez zavijanja v prefinjen celofan ali po drugi strani zakrivanje prave resnice na tak ali drugačen način, je bila vedno moja želja. Še posebej če gre za preprostega človeka, ki je nekaj napravil s svojo dobro voljo in ljubeznijo do poštenega življenja. To načelo me je vodilo tudi ob delu diplomske naloge oziroma predstavitve lastnega dokumentarnega filma o življenju edinega slovenskega country pevca Milana Pečovnika – Pidžija ter njegovih dosedanjih osebnih, športnih in glasbenih uspehov in njegovem čudežnem odkritju slovenske legende »Kralja Matjaža«, katerega podobo je skozi tisočletja izklesala narava in katero je na severni steni Pece, kot prvi odkril glavni junak dokumentarnega filma. Kulturna identiteta se dotika obeh posameznikov in povezavi med njima, ki je pri navadnih ljudeh do obeh akterjev izredno podobna. Različna lika iz različnih zgodovinskih obdobij imata zapisane podobne življenjske lastnosti in podobne življenjske vrednote, ki se kažejo predvsem v močnem zavedanju slovenstva in pravici do malih ljudi. V diplomskem delu, ki sva ga skupaj v celoti pripravila s sošolcem Luko Sternadom, bomo predstavili lasten dokumentarni film, od ideje, organizacije, scenarija, snemanja in montaže, do končnega izdelka.

 

Download full insight