Na rektoratu Univerze v Beogradu o prihodnosti Evropskega visokošolskega prostora

288

Na povabilo vodstva univerze je Academia na rektoratu rektoratu Univerze v Beogradu vsem pomembnim deležnikom visokega šolstva v R Srbiji, med njimi tudi namestnici ministra pristojnega za izobraževanje, predstavila analizo obstoječega stanja evropskega visokošolskega prostora s poudarkom o izvedbi ter pomenu višješolskih strokovnih programov, ki jih jih izvajamo na Višji strokovni šoli Academia.

Academia je analizo s priporočili za R Srbijo pripravila skupaj z Unversity of Aberdeen.

Namestnica ministra, predsednik akreditacijske komisije, predsednik sveta za visoko šolstvo, rektorji ter dekani javnih in zasebnih univerz so izrazili izjemno zadovoljstvo nad načinom delovanja Višje strokovne šole Academia ter uspešnimi rezultati njenih diplomantov, ki smo jih predstavili v okviru plenarnega dela srečanja.

V luči ministrske konference, ki je potekala v Yerevanu 2015 bo namreč R Srbija ponovno uvedla višje strokovno šolstvo oziroma dualni način v sistem izobraževanja ter tako gospodarstvu zagotavljala bolj za-delo pripravljen kader.

V diskusiji, ki je sledila so deležniki izrazili zaskrbljenost nad izvajanjem študija na daljavo izobraževalnih ustanov iz tujine,   kjer le ta ni reguliran kot je v R Srbiji. V R Srbiji namreč zakonodaja regulira in s tem zagotavlja kakovostno izvedbo online študija, zahteva kontaktne ure preko spleta ter nadzoruje opravljanje izpitov.