Načrtovanje in pregledi regalnega skladišča

123

Za diplomsko delo s temo načrtovanja in pregledov regalnih skladišč sem se odločila, ker me zanima potek procesov v regalnih skladiščih, prav tako pa sem želela izboljšati znanje s področja varnosti in zdravja pri delu.

Namen vsakega skladišča je skladiščenje blaga. Zgradba posameznega skladišča pa je predvsem odvisna od potreb in zahtev kupca. Za hiter in nemoten materialni tok dobrin je izjemnega pomena pravilno načrtovanje regalnega skladišča. Prav tako pa pravilno in ustrezno načrtovanje regalnega skladišča podjetju zmanjša nepotrebne stroške, kar je velik plus. V diplomskem delu sem podrobneje razčlenila pomembnost premišljenega načrtovanja skladiščnega prostora.

Druga zelo pomembna tema v diplomskem delu pa je varnost zaposlenih v skladišču. Na žalost večina regalnih sistemov v Sloveniji ni bila pregledana s strani strokovnjakov. Delodajalci se še vedno ne zavedajo, kako zelo je pomemben pregled regalov po standardu SIST EN 15635:2009. Delodajalci oz. upravljalci skladišč se bojijo morebitnih visokih stroškov, ki bi jih takšen pregled lahko povzročil in s tem ogrožajo varnost zaposlenih. Na začetku diplomskega dela je bila postavljena hipoteza, da redni pregledi regalnih skladišč preprečujejo nesreče in ta hipoteza se je potrdila. Periodični pregledi regalnih elementov s strani usposobljenega kadra ugotavljajo poleg poškodb tudi vzroke za poškodbe in posledično delodajalec z njimi zagotavlja večjo varnost zaposlenih. Velika razlika je med vizualnim pregledom upravljalca skladišča in strokovnim pregledom, saj je za kvaliteten pregled potrebno ustrezno strokovno znanje. Strokovni pregled regalov navaja vzroke za poškodbe in tehnično vrednotenje poškodb regalov, česar pregled nestrokovnega kadra žal ne.

Naslednja hipoteza, da poškodbe elementov regalnih konstrukcij ogrožajo varnost zaposlenih, se je prav tako v toku raziskave izkazala za resnično. Strokovnjaki razdelijo regalne elemente glede na nevarnost v tri kategorije: zeleno, oranžno in rdečo. Že same barve nam naznanjajo, da so samo elementi z zeleno oznako brezhibni in ne ogrožajo varnosti in zdravja zaposlenih, ki se nahajajo v regalnem skladišču. Stopnja zelene nevarnosti pomeni, da ni potrebno zmanjšati nosilnosti regalne konstrukcije, saj se komponente palice štejejo kot varne. Vseeno pa je treba označiti morebitne poškodbe. Pri oranžni stopnji nevarnosti pa že imamo nevarno poškodbo, ki zahteva čim hitrejše ukrepanje. Sem sodijo poškodbe okvirov, ki lahko posledično ogrožajo varnost in zdravje zaposlenih v skladišču. Zelo resna pa je rdeča stopnja nevarnosti. Pri tej okvari je potrebno takoj odstraniti regalni element, dokler se ne popravi. Zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih v skladiščih je zelo pomembno, da so regalni sistemi vzdrževani in nepoškodovani, kajti hitro lahko pride do nesreče. Poškodovani regali so lahko smrtno nevarni za zaposlene v skladišču. Že majhen trk lahko gravirno oslabi nosilnost konstrukcije in lahko pride do hude nesreče s smrtnim izidom.

Zadnja hipoteza je ta, da se s pravilno usposobljenim kadrom izognemo nesrečam in njihovim posledicam. Poleg rednih pregledov regalnih sistemov po standardu SIST EN 15635:2009 je tudi usposabljanje zaposlenih v skladiščih učinkovit ukrep za preprečevanje nesreč na delovnem mestu. Žal pa igra pri nesrečah na delovnem mestu tudi človeški faktor veliko vlogo, saj ljudje delamo napake. V skladiščih se delo odvija pod časovnim pritiskom, kar lahko hitro vodi do nepozornosti in napak, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje zaposlenih.

Ker skoraj vse nesreče povzroči človeška napaka, je šolanje zaposlenih v skladišču pomembno. Posebno pozornost je potrebno nameniti delavcem, ki ne poznajo dobro delovnega okolja in so nekvalificirani. Tukaj so jasna navodila še posebej pomembna za preprečevanje morebitnih nesreč, prav tako pa je zaposlene treba seznaniti z varnostnimi zahtevami v skladišču.

Nevarnosti, ki prežijo v regalnih skladiščih, žal ne moremo popolnoma izključiti, kajti za to je odgovornih preveč različnih faktorjev. Lahko pa s pravilnimi ukrepi, kot so redni pregledi, jasna navodila zaposlenim in pravilno usposobljen kader nevarnosti znatno zmanjšamo. Delodajalec oz. upravitelj skladišča mora zagotoviti brezhibno delovno opremo. Pomembno pa je tudi poznavanje delovnega okolja in vzrokov za nesreče, da se lahko primerno nanje odzovemo in hitro poiščemo rešitve.

Download full insight