Kreditiranje predstavlja zelo pomemben dejavnik v današnjem času, saj se vse več družin srečuje s stanovanjsko krizo in hkrati s finančnimi težavami, ki otežujejo njihovo vizijo prihodnosti. Zato nam ponujajo banke različne kredite, pri katerih skušajo biti ugodnejše od drugih.
V tem diplomskem delu smo predstavili eno izmed možnosti reševanja stanovanjskega problema z najemom hipotekarnega kredita. Primerjali smo ponudbo petih bank z vidika hipotekarnih kreditov.
Diplomsko delo je sestavljeno iz uvoda, kjer smo opredelili obravnavano zadevo, predstavili namen, cilje in osnovne trditve obravnavane zadeve, izpostavili predpostavke in omejitve ter predstavili metode po katerih smo raziskovali.
V drugem delu smo teoretično predstavili pojem hipotekarnega kredita, ga razčlenili in ga predstavili tudi iz pravnega vidika.
Sledi predstavitev petih faz raziskovalnega dela nastanka diplomske naloge v kateri smo predstavili raziskavo bančnega trga hipotekarnih posojil. Primerjali smo jih v tabelah in grafih ter ugotovili, katera banka ima najprimernejšo ponudbo. Predstavili smo postopek najemanja kredita, podpisa pogodbe in nakupa nepremičnine.
Najem hipotekarnega kredita je povezan s stroški, zato smo v diplomski nalogi izpostavili stroške najemanja hipotekarnega posojila in opredelili koliko časa smo porabili za vse postopke.
V zadnjem poglavju so nanizane ugotovitve analize diplomskega dela ter v zaključku lastne misli o nastajanju le tega.