Diplomska naloga predstavlja cilj in zaokroženo zgodbo. Za njeno izdelavo sem uporabil pridobljeno znanje o delu s programi na Višji strokovni šoli Academia, kot tudi znanje iz področja turizma. Dokumentarni film je končni produkt in simbioza celotnega znanja ter izkušenj.
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela – teoretični in praktični. V prvem delu sem predstavil idejo in marketinško teorijo. Praktični del vsebuje potrebne sestavine za produkcijo dokumentarnega filma ki je sestavljen iz petih stopenj:
1. Nastanek dela – scenarij je napisan in predelan
2. Predprodukcija – priprava na snemanje
3. Produkcija – groba zasnova je posneta
4. Post produkcija
5. Distribucija – pot od filmskih studijev do kino dvoran
V praktičnem delu sem analiziral končni produkt (dokumentarni film), ki izpolnjujejo zastavljene cilje in ideje. Delo je bilo lažje z uporabo modernih tehnologij (snemanje: HD kamera Canon XH-G1, montaža: Adobe Premiere pro).

Download full insight