Oblikovanje in izdelava plesne tiskane revije ter raziskava trga in poslovni načrt izdajatelja

264

Diplomska delo predstavlja izdelavo in oblikovanje plesne revije s pomočjo predhodno izdelane tržne raziskave in poslovnega načrta. Razdeljena je na teoretični, raziskovalni in tehnično-tehnološki del. V teoretičnem delu so podane opredelitve revije ter prikazani načini in možnosti njihovega oblikovanja. V raziskovalnem delu je izvedena tržna raziskava s prikazanimi rezultati. V tehnično-tehnološkem delu pa so predstavljeni deli revije ter načini oblikovanja in izdelave posameznega dela. Zadnji del diplomskega dela predstavlja poslovni načrt za izdajatelja revije. Kot priloga diplomskem delu je oblikovan in natisnjen prototip plesne revije.

Čeprav lahko dandanes pomislimo, da so morda tiskani mediji preteklost, to ne drži. Ljudje bodo vedno radi prebirali novice na papirju, kljub temu pa gredo trendi v smeri večje interaktivnosti z bralci in k povezovanju z drugimi mediji.

Predmet diplomske naloge

83H

je bila predstavitev načina izdelave revije in poslovnega načrta za prvo plesno revijo. Tako oblikovanje revije kot tudi izdelava poslovnega načrta sta dolgotrajen proces, če želimo doseči pozitivne rezultate, ki nam bodo v pomoč pri naslednjih korakih, da revija oživi in jo lahko lansiramo na trg. Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da oblikovanje na bralce oziroma kupce nima večjega vpliva, saj jim je pomembna vsebina. Vseeno pa so pomembne tehnično-tehnološke zakonitosti in elementi oblikovanja, saj le oblikovalska dovršenost daje izdelku kakovostno težo. Izdelava revije v Adobovem programu Indesign je potekala na podlagi teorije, ki je bila pridobljena pri raziskovanju in  pisanju teoretičnega, raziskovalnega in tehnično-tehnološkega dela o oblikovanju revije.

Veliko časa je bilo KLIK5Q5KX2posvečenega izbiri prave tipografije za posamezno rubriko. Rubrike so  oblikovane tako, da pri vsaki najdemo nekaj, kar opisuje in prikazuje prek tipografije in grafike. Tako sta bila na primer v rubriko, ki opisuje zgodovino plesa, vključena grob »bauhous« stil in temu primerna tipografija.
Za dober poslovni načrt je značilno, da je razumljiv in preprost, predvsem pa uresničljiv. Opredeljeni so bili poslovna dejavnost in cilji, analiza konkurence, kupcev, nabave, prodaje in človeških virov, izdelan je bil finančni načrt in predstavljeni pogoji poslovanja. Namen tržnih raziskav je oblikovanje trženjske strategije, reklamiranja in ekonomike izdelka.
Download full insight