Obnovitev bogatih arhitekturnih stvaritev, ki so pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, je temeljna naloga vseh, ki sodelujejo pri obnovah, saj bomo le tako ohranili objekte, ki pričajo o razvoju arhitekture skozi čas.
Veliko zgodovinskih objektov, predvsem gradov, ki še imajo zdravo nosilno konstrukcijo, se s pridom obnavlja, saj so večinoma namenjeni muzejski dejavnosti. Velikokrat pa se pozabi na spremljajoče objekte gradu – to so gospodarska poslopja, ki so služila kot konjušnice, žitnice, shrambe itd..
Ena od takšnih zgradb, je tudi kompleks gospodarskih poslopij ormoškega gradu, ki ga imenujemo Grajska pristava.
Grajska pristava je bila ustrezno času in načinu gradnje dotrajana, opuščena, zanemarjena ter potrebna korenitih gradbeno sanacijskih posegov. Že pri izdelavi ponudbenega predračuna, me je projekt sanacije grajske pristave pritegnil. Sodelovanje na gradbišču pri sanaciji in oživitvi objekta, pa je naredilo name nepozaben vtis čara gradbeništva.
V nalogi se bom lotila najbolj perečih točk propadanja starejših stavb.
Vlaga je eden najhujših in najtrdovratnejših sovražnikov v problematiki obnove in ohranitve kulturne dediščine. Je posredni ali neposredni vzrok degradacije, skoraj vseh vrst materialov in konstrukcij, kar še posebej velja za starejše stavbe, ki navadno niso imele vgrajenih obrambnih sistemov proti prodiranju vlage. V vsakem primeru, pri sanaciji zgradbe želimo doseči izboljšano kvaliteto in trajno zaščito, pri vsem tem pa ohraniti osnovni videz in prvotno podobo zgradbe. Posegi v nosilne konstrukcije z ohranitvijo obokanih stropov, slopov, stebrov in vgraditvijo ojačitvenih AB vezi, ter razbremenilnih plošč, so zelo zahtevno delo.
Ne glede na to, kaj predlagajo projektanti, statiki in ostali sodelavci v projektu, je potrebno pri objektu kot je Grajska pristava, sodelovanje vseh strokovnjakov na mestu samem, ob izvedbi posameznih faz, saj nihče ne ve vnaprej, kaj se bo pokazalo, ko se z deli odprejo zidovi, temelji, ko se pokaže nosilna konstrukcija objekta. Šele takrat je vidno, kakšne postopke in rešitve bo potrebno uporabiti, da se izboljša nosilnost, trdnost in vitalnost nosilnih delov konstrukcije objekta. Veliko strokovnjakov mora podati svoje rešitve, potrebno je primerjati različne postopke zaradi kakovosti, cene in hitrosti izvedbe.