Podjetja v Sloveniji vedno bolj pesti plačilna nedisciplina, s tem pa nastajanje terjatev. Zato sta obveznost in dolžnost podjetij, da se terjatvam ter upravljanju z njimi temeljito posvetijo, saj lahko le na ta način izboljšajo likvidnost svojega poslovanja in zagotavljajo plačevanje svojih obveznosti drugim podjetjem. Vzrokov za plačilno nedisciplino je veliko, vendar se je vselej treba zavedati, da je svoje obveznosti potrebno poravnati. Veliko je tudi izgovarjanj na krizo. Kopičenje obveznosti ostaja ter slabi delovanje podjetij. Podjetja se ne zavedajo, da s tem, ko ne plačujejo svojih obveznosti, delajo škodo sebi in drugim, saj je oteženo medsebojno poslovanje.
Podjetja se lahko izognejo neplačnikom tako, da pred začetkom poslovanja s podjetjem preverijo boniteto njegovega poslovanja ter zavarujejo svoje terjatve. Pri samem poslovanju s podjetji je pomembno, da je podjetje s strankami nenehno na zvezi, da preverja, če podjetje redno plačuje svoje obveznosti, in pravočasno poskrbi za terjatve. Rok za plačilo obveznosti je 60 dni.
V podjetju XY, d. o. o., se soočajo s problemom plačilne nediscipline. Pred začetkom poslovanja le redki zaposleni preverijo boniteto poslovanja podjetja, prav tako podjetje nima zavarovanih terjatev. Vse to privede do neizterjanih terjatev, ki jih ni malo. Za izterjavo skrbi ena oseba, ki večino terjatev terja telefonsko. V kolikor telefonska izterjava ni uspešna, se stranki pošlje opomin pred tožbo, potem pa se terjatev preda v izterjavo ustreznim organom.

 

Download full insight