Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo pomemben dejavnik za podjetje. Zaradi svoje pomembnosti pri ustvarjanju poslovnih učinkov in konkurenčnosti na trgu menim, da so najpomembnejša prvina poslovnega procesa. V današnjem času globalizacije in velike konkurenčnosti na tržišču, omenjenim dejavnikom ne moremo slediti brez posodabljanja procesov dela, ki pa so pogojeni z opredmetenimi osnovnimi sredstvi.

Pravilno evidentiranje, obračunavanje in informiranje poslovodstva o stanju opredmetenih osnovnih sredstev, pomembno vpliva na poslovne odločitve in nadaljnji razvoj, kakor tudi na sedanje rezultate poslovanja podjetja.