Orodjarski pristop pri definiciji livarskih orodij

512

Diplomska naloga predstavlja pregled aktivnosti pri razvoju nekega izdelka, vzporedno z njim pa tudi priprave razvoja procesa litja, na osnovi katerega se ob zgoraj omenjeni pravilni konstrukciji, funkcijsko in metalurško zagotovijo kakovostni odlitki aluminijevih zlitin po gravitacijskem načinu litja. S čim manjšim posegom v orodje, v smislu odprave merske neskladnosti in dokončne priprave tehnološkega postopka litja, pripraviti celoten proces do serijsko ustreznih odlitkov.
Moj doprinos k čim bolj učinkovitejši in smotrnejši uporabi livarskih orodij in priprav ter samega procesa, se kaže v podajanju predlogov izboljšanja obstoječega stanja. Na koncu so tudi predstavljene nekatere rešitve skozi opisano problematiko in idejno rešitvijo z dodatno podprto teoretično obrazložitvijo.

 

Download full insight