Kako začeti?

Pri izdelavi spletnih strani se ni potrebno držati nekih točno
določenih pravil, je pa priporočljivo, da si določene stvari pred
izdelavo pripravimo in nanje mislimo med samo izdelavo. Pomebna je torej sama predpriprava, ter prva stran in zgradba spletne strani

1. Uvod

»Od trenutka, ko obiskovalec vstopi na našo spletno stran, imamo po raziskavah na voljo le 8 sekund, da ga prepričamo in zadržimo na naši strani«. (Hribar, 2001, 30)

To je eno od glavnih načel izdelovanja spletnih strani, obiskovalca čim dalje ohraniti na strani, zato je potrebno trdo delati in si vedno izmisliti nove prijeme kako obiskovalca spleta pritegniti k temu, da brska ravno po naši strani.

Dandanes si lahko vsak, ki ima doma računalnik in nekaj osnovnega znanja iz računalništva, izdela spletno stran. Vendar sama izdelava poteka nekaj časa in nanjo se je potrebno pripraviti. Potrebno je poznati določene teoretične osnove, ki jih lahko vsak hitro najde tako na spletu kot v knjižnici.

V nadaljevanju bomo opredelili, kako lahko z razumevanjem določenih vplivov, katere morate upoštevati pri izdelavi spletnih strani naredite spletno stran, ki ugajala vam in obiskovalcem spletnih strani.

2 Osnove spletne strani

Pri izdelavi spletnih strani se ni potrebno držati nekih točno določenih pravil, je pa priporočljivo, da si določene stvari pred izdelavo pripravimo in nanje mislimo med samo izdelavo. Dobro je na primer, da vemo komu bo spletna stran namenjena, katero publiko želimo z njo doseči, koliko prostora naj bi zasedla in podobno. Vse te kriterije je pomembno upoštevati, pri čemer pa se lahko ravnamo po naslednjih treh točkah, ki si jih bomo v nadaljevanju podrobneje ogledali:

 • potreba po predpripravah;
 • pomen prve strani;
 • zgradba spletne strani.

2. 1 Potreba po predpripravah

Za vsako stvar, ki se je lotimo v življenju, se je načeloma potrebno pripraviti. Pri spletnem programiranju je to eden od pomembnejših korakov, da pridemo do končnega izdelka. Ker največkrat ne izdelujemo spletnih strani za lastne potrebe, je nujno imeti večkratna posvetovanja z naročnikom, kateremu je stran namenjena. Jasno ga moramo vprašati kakšen izgled približno želi, kaj naj bi stran vsebovala, tudi koliko je pripravljen plačati in kako hitro, torej v kolikšnem času želi imeti stran narejeno. Nato za naročnika naredimo nekaj osnovnih lahko tudi skiciranih predlogov, še boljše pa je, če imamo kakšna že prej izdelana dela, ki jih lahko pokažemo. Ko imamo vse te stvari pripravljene se lahko lotimo same izdelave spletne strani(Smith & Bebak, 2000, 237-245).Pomen prve strani

2. 2 Pomen prve strani

Začetna stran je najpomembnejši element, ki ga imamo pri spletnih straneh. Predstavlja glavo vseh elementov, ki se nahajajo na naši spletni strani, saj je začetna točka naše predstavitve. Začetno stran spletne strani tako lahko primerjamo z naslovnico revije ali knjige (Hribar, 2001, 28-42).

Na prvo stran ponavadi postavimo le najnujnejše podatke. Od trenutka ko obiskovalec pride na našo spletno stran, ga mora naslovnica namreč pritegniti. Na spletu se najpogosteje srečujemo z dvema vrstama začetnih strani. Pri prvi vrsti gre za predstavitev narejeno z zanimivo grafično rešitvijo in je na strani manj povezav, takšna je na primer spletna stran www.bikeride.si. Pri drugi vrsti začetnih strani pa je že na začetku vidna sama zgradba spletne strani, takšni sta na primer spletni strani www.lendero.eu in www.karsia.si.

Na tej obliki začetne strani se največkrat nahajajo elementi:
– znak podjetja;
– navigacijsko področje;
– osnovne informacije o tem kaj lahko pričakujemo, da bomo prebrali, videli, našli na spletni  strani.

2.3 Zgradba spletne strani

Zelo pomemben del spletnega oblikovanja je, da vemo kako bomo neko spletno stran zgradili. Imeti moramo načrt povezav naše spletne strani. Položaj podatkov, ki se nahajajo na spletni strani je namreč enako pomemben kot sam izgled spletne strani. Obiskovalec, ki se nahaja na slabo urejeni spletni strani, na kateri so vse povezave kaotične, bo stran v najkrajšem času zapustil in tega si ne želimo. Zato obiskovalcu predstavimo celotno sliko spletnega mesta in mu s pomočjo raznih grafičnih elementov predstavimo nivo na katerem se nahaja (Hribar, 2001, 28-42).

Pri izdelovanju strukture spletne strani lahko uporabimo več različnih načinov medsebojnih povezav:

 • Linearna povezava

Slika 1: linearna povezava

Slika 1: linearna povezava

To povezavo srečamo največkrat pri elektronskih knjigah. Na prvi strani
je naslovnica knjige s povezavami na posamezna poglavja. V vsakem
poglavju je več strani, z vsake strani pa se lahko premaknemo nazaj na
prejšnjo in naslednjo stran (Hribar, 2001, 28-42).

 

 • Mrežna povezava

Slika 2: mrežna povezava

Slika 2: Mrežna povezava

Uporabimo jo predvsem za obsežne tekstovne          dokumente, pri katerih nas
ključne besede vodijo na druge podstrani (Hribar, 2001, 28-42).

 

 

 

 

 

 • Hierarhična povezava

Slika 3: hierarhična povezava

Slika 3: Hierarhična povezava

Te povezave so najpogostejše, saj se iz začetne strani lahko povežemo
prek nekaj poddokumentov na drugem nivoju do končnih informacij. Pri
teh povezavah je potrebno paziti, da nimamo preveč nivojev, ker lahko
hitro postane stran nepregledna (Hribar, 2001, 28-42).

 

 

 

 

 

 • Krožna povezava

Slika 4: krožna povezava

Slika 4: Krožna povezava

To povezavo uporabljamo zelo redko. Uporaba je možna pri opisu
proizvodov in storitev, če le ta zbirka ni preobsežna (Hribar, 2001,
28-42).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgradba spletne strani:

 • linearna povezava (pri elektronskih knjigah)
 • mrežna povezava ( za obsežne tekstovne dokument)
 • hierarhična povezava (najpogostejše, iz začetne strani se lahko povežemo na drugem nivoju do končnih informacij)
 • krožna povezava (redka uporaba, pri opisu proizvodov in storitev)

Z oblikovanjem do končnega izdelka

Potrebno je narediti končni produkt, ki je za obiskovalce spletne strani vreden ogleda, pri tem ni potrebno preveč nepotrebnih dodatkov na spletni strani. Med procesom izdelovanja je potrebno večkratno testiranje in dobrodošlo
je, da se tudi polizdelke pogleda skupaj z naročniki, da vidijo v
katero smer gre izdelek.

3 Oblikovanje spletne strani

3.1 Glede na končne uporabnike

Končni uporabniki so obiskovalci naše strani. V začetku je dobro vedeti kdo naj bi to bil, ali bodo to najstniki ali odrasli, akademiki, delavci, strokovnjaki določenih področjih, ali pač čim večji spekter splošne populacije.

Katerakoli stranka za katero izdelujemo spletno stran si seveda želi, da se na njeni strani vsak dan zglasi čim večje število takšnih uporabnikov kot si jih sama želi, torej njena ciljna publika. Zaradi tega dejstva moramo izbirati barve, ki pritegnejo želeno publiko, narediti moramo povezave znotraj strani, da bodo obiskovalci najlažje in najhitreje prišli do želenih informacij (Lynch & Horton, 1999, 1-11).

V glavnem je potrebno narediti končni produkt, ki je za obiskovalce spletne strani vreden ogleda, pri tem pa ni potrebno narediti vedno nekaj zakompliciranega. Za končnega uporabnika je namreč predvsem pomembno, da ga sama stran ne prestraši zaradi izgleda in preveč nepotrebnih dodatkov na spletni strani.

3. 2  Glede na naročnike

Naročniki pa so seveda naši delodajalci, katerih želje moramo upoštevati pri izdelavi spletnih strani. Od njih dobimo informacije o tem kaj bo na spletni strani predstavljeno in katere informacije želijo objaviti.

Velikokrat tudi sami naročniki ne vedo kaj sploh želijo, predvsem želijo spletno stran, ki jih bo pač predstavljala na svetovnem spletu. Zato je najbolje, če se dobimo z naročniki in jih povprašamo, kakšno publiko bi želeli imeti (končne uporabnike spletne strani), kakšna naj bi bila velikost spletne strani, ali vedo kakšno barvno paleto bi želeli imeti Najpogosteje se pri barvah odločijo za nekaj kar najbolj sovpada z njihovim znakom (logotipom) podjetja.

Naročniku lahko ponudimo tudi, če jim izdelamo spletno prodajno mesto, saj se tako lahko poleg prikazovanja in same predstavitve izdelkov oziroma storitve, obiskovalec spletne strani tudi odloči za direkten spletni nakup (Lynch & Horton, 1999, 1-11).

Za obliko spletne strani se je potrebno dobro pripraviti, saj moramo izpolniti določene kriterije, ki nam jih postavljajo naročniki. Vseeno pa se moramo osredotočiti tudi na končne uporabnike. Cel čas izdelave spletne strani je potrebno delati kompromise, da zadovoljimo tako delodajalce kot končne uporabnike njihovih strani.

Čas izdelave je dolgotrajen predvsem, če začnemo nekaj čisto na novo izdelovati, če imamo nekatere v naprej pripravljene modele spletnih strani pa gre seveda lažje, a se veliko strank odloči, da želi čisto novo, svežo obliko, ki bo naredila »wau« pri obiskovalcih spletnih strani. Med procesom izdelovanja je potrebno večkratno testiranje in dobrodošlo je, da se tudi polizdelke pogleda skupaj z naročniki, da vidijo v katero smer gre izdelek.

Drugih omejitev dandanes več nimamo, saj je tehnologija že tako zelo dodelana, da lahko videz strani nenehno spreminjamo. Tudi denar skorajda ni več ovira, saj je na trgu veliko programskih orodij za izdelavo spletnih strani, prav tako za obdelavo slik, videa in glasbe. Sam internet pa je tudi zelo dostopen, in ponudnikov trdega diska za spletne strani je veliko, zato je tudi sama postavitev spletne strani ugodna (Lynch & Horton, 1999, 1-11).

4 Končni izdelki

4. 1 Spletna stran www.bikeride.si – športna prireditev BikeRide Pohorje Slovenija

Pri izdelovanju te spletne strani smo imeli dane barve, ki so pripadale generalnemu pokrovitelju prireditve pod imenom »bike ride«. Želeli smo poudariti pokrovitelje, ki so omogočili, da je bila prireditev brezplačna za vse udeležence in da je bilo možno dobiti kakšno nagrado.

Sama naslovnica je sestavljena iz dveh slik. V center spletne strani so torej postavljeni pokrovitelji, na desno stran pa vstop, kjer je lahko uporabnik dobil vse informacije v zvezi s prireditvijo.

Sama oblika vstopne slike ima svoj pomen. Prvi je, da je potrebno animirati ljudi, da pritisnejo nanjo in nadaljujejo brskanje po spletni strani. Drug pomen pa je ta, da se v njej nahaja glavni pokrovitelj s svojim znakom in barvami, ter da je v napisu »bike ride« drugače obarvana črka »I«, ki je podaljšana čez obe besedi. Ne samo, da je črka »I« v barvah izdelovalca spletne strani (www.mediaevent.si), kar je mala reklama za podjetje, temveč iz »I« lahko naslednje leto nastane »II« in s tem preprostim dejanjem smo omogočili, da lahko ponovimo prireditev in z malo dela dodelamo stran za prihodnjo leto, ko se zna zgoditi ta prireditev drugič (www.mediaevent.si, 10.08.2007).

Iz naslovnice nato pridemo na notranjo spletno stran, na kateri so predstavljene vse potrebne informacije o sami prireditvi. V levem zgornjem kotu je postavljen naziv prireditve, podoben je napisu na naslovnici, le da brez sence. V nadaljevanju strani smo želeli poudariti datum prireditve, tako da bi se obiskovalcem obdržal v spominu, zato je dan v vrh spletne strani in se pojavlja tudi, če klikamo po drugih podstraneh, na katere pridemo, ko klikamo po gumbih v levi strani spletne strani.

Ti gumbi so štirje:

 • prvi gumb nam da informacije o sami prireditvi;
 • v drugem si lahko udeleženec prireditve izbere traso;
 • pod tretjim gumbom se nahaja prijavnica za prireditev;
 • s četrtim gumbom pa dostopamo do pravilnika.

Spodaj pod gumbi na levi strani imamo še eno animacijo, ki naj bi privabljala ljudi na prireditev. Center same spletne strani je namenjen vsem potrebnim informacijam.

Desno stran vseh podstrani pa so dobili pokrovitelji prireditve. Na vse znake podjetij je možno klikniti in s tem priti na spletno stran omenjenega podjetja, s tem pa je omogočeno, da obiskovalec malo pogleda po ponudbah pokroviteljev (www.bikeride.si, 11.08.2007).

Slika 5: Naslovnica www.bikeride.si

Slika 5: Naslovnica www.bikeride.si

4. 2 Predstavitev podjetja

 • Spletna stran www.lendero.eu – Lendero d.o.o.

Izdelovanje spletne strani za podjetje Lendero d.o.o je bilo dokaj težavno, saj naj bi bila spletna stran namenjena velikemu krogu ljudi. Stran je tako namenjena predvsem mladim obiskovalcem starim nad 14 let, pa tudi obiskovalcem, ki iščejo določeno skupino za nastop in ponavadi točno vedo kaj želijo. Zato smo se odločili za barve, ki so moderne tako pri mladih, poleg tega pa dosegajo učinek tudi pri starejši publiki. Pri dani spletni strani sta to barvi roza in siva. Siva barva je v več odtenkih, ozadje pa je v obliki tapet bele barve, na katerih se nahajajo motivi roza cvetlic, ki delujejo kot črke »L«. Črka »L« pa nas simbolično privede do prve črke podjetja.

Sama stran je narejena lepo pregledno, saj je vse v centru pogleda vzdolž posameznih podstrani tako kot naslovnice. Pri tej spletni strani je že kar na naslovnici napisanih večina informacij, ki jih obiskovalec išče, resda so le-te v bolj okrnjeni obliki, vendar je to narejeno z namenom, da bi obiskovalci še malo pregledali samo spletno stran in tako prišli do dodatnih informacij, ki so razporejene po podstraneh. Na naslovnici so povezave do predstavitev pevcev in skupin (slike na spletni strani: Saša Lendero, Turbo Angels, Manca Špik in skupina 4play), ki jih lahko naročite na kontaktno številko. V zgornjem delu spletne strani imamo sliko z napisom Lendero & Co., ta del spletne strani se spreminja in je v vsaki podstrani drugačen. V bistvu je drugačna vedno slika razen pri podstrani »design« in »club shop«. Napis Lendero & Co. pa spreminja samo barvo, da je na sliki lepo viden.

Na spletni strani se pod zgornjo sliko nahaja krmilo po podstraneh, teh je vključno z naslovnico pet (»management«, »AV produkcija«, »design«, »club shop« in »kontakt«). Pri kliku na povezavo za podstran, se gumb obarva roza z namenom, da obiskovalca seznanja s tem na kateri podstrani je.
Zanimivost pri tej strani je dno spletne strani, kjer se na vsaki strani nahajajo povezave za ostale podstrani. S tem je omogočeno, da obiskovalec, ko prebere prikazujočo stran ne potrebuje zopet z drsnikom »potovati« navzgor in iskati povezave na ostale podstrani, ampak lahko kar spodaj klikne na želeno povezavo. Spletna stran je lepo pregledna in vsak se lepo znajde na njej (www.lendero.eu, 12.08.2007).

Slika 6: www.lendero.eu

 •  
  Spletna stran www.karsia.si – Karsia Dutovlje d.o.o.

V tem primeru pa imamo podjetje, ki se ukvarja z agrokemičnimi pripravki, predvsem sredstvi za varstvo rastlin, gnojili ter organiziranjem postavljanja mrež za varstvo nasadov proti toči.

Imamo torej specifično publiko iz točno določenega okolja in dejavnosti. Temu primerna je sestava strani. Na naslovnici imamo v levem zgornjem kotu velik znak podjetja, za njim pa se skriva slika, ki se razteza vzdolžno čez stran. Zgoraj se naprej od logotipa podjetja in nad sliko nahajajo povezave na podstrani, ki so takoj vidne, da lahko hitro pridemo do želenih informacij. Prav tako se na naslovni strani nahajajo novice, tako lahko obiskovalec novosti iz podjetja takoj prebere. Pod znakom podjetja je na naslovnici tudi povezava do »aktualnih obvestil«, še nižje pa najdemo tudi možnost vpisa spletne pošte, če želimo dobivati brezplačna obvestila na e-poštni naslov. Pa tudi osnovni podatki se nahajajo na naslovnici, ker veliko ljudi klikne stran zaradi telefonske številke.

Tudi na tej strani se naslovnica ne razlikuje v podstraneh, razen v informacijah, ki so navedene. Spreminjajo se pa slike pod znakom, saj so le-te pri vsaki podstrani različne. Vse podstrani in naslovnica so lepo urejene, da spletna stran izgleda preprosto in so informacije na njej hitro dosegljive. Barve, ki so uporabljene so pretežno zelena, in sicer v več odtenkih (barva podjetja in dejavnosti s katero se ukvarjajo), ter siva in črna. Nikakor pa ne smemo pozabiti bele barve v ozadju, da je vse ostalo na strani lepo gledljivo (www.karsia.si, 12.08.2007).

Slika 7: www.karsia.si

 Slika 7: www.karsia.si

5 Zakjuček

Samo oblikovanje spletnih strani je občudovanja vreden proces, pri delu pa moramo upoštevati veliko stvari. Predvsem so pomembni končni uporabniki, najpomembnejši člen vsake spletne strani, saj je od njih najbolj odvisno ali je spletna stran uspešna. Samo dobro oblikovana in lepo strukturirana spletna stran ima veliko publiko. Pri tem so seveda tudi drugi dejavniki, vendar faktor, da je spletna stran lepa že na prvi pogled pomeni, da bo vsak obiskovalec še malo pogledal kaj piše na njej. S tem pa bomo zadovoljni predvsem oblikovalci, ki za naročnike delamo takšne strani.

V prvi fazi izdelovanja strani je potrebno včasih prepričati naročnike samih spletnih strani, da je oblika in stil primerna za njih, saj vseeno finance odločajo, če bo stran sploh videla sam splet. Ko enkrat prepričamo naročnike in se stran obnese, ni lepšega občutka kot ta, da na naročnikovo spletno stran klikne veliko obiskovalcev in jo seveda prelistajo, ter pobrskajo po informacijah danih na spletni strani.

6 Literatura

Knjižni viri:

 • Hribar, P.: Spletne strani – Zvijače in nasveti, Flamingo Založba d.o.o., Šempeter pri Gorici, 2001.
 • Lynch, P.J., Horton, S.: Web Style Guide, Yale University, 1999.
 • Smith, B., Bebak, A.: Oblikovanje spletnih strani za telebane, Pasadena, Ljubljana, 2000.

Spletni viri:

 

 • Spletna stran www.bikeride.si – športna prireditev BikeRide Pohorje Slovenija.

Pri izdelovanju te spletne strani so imeli dane barve, ki so pripadale generalnemu pokrovitelju prireditve pod imenom »bike ride«. Želeli so poudariti pokrovitelje, ki so omogočili, da je bila prireditev brezplačna za vse udeležence in da je bilo možno dobiti kakšno nagrado.

DELI
Prejšnji članekPriprava radijskega intervjuja
Naslednji članekStrojni inženirji kot nosilci napredka tudi v 21. stoletju

Robert Grager je študent na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno delo je pripravil kot seminarsko nalogo pri predmetu "Praktično izobraževanje 1" študijskega programa multimediji v šolskem letu 2006/2007.