Ponovno uspešna zunanja programska evalvacija iz Velike Britanije

182

Academia je ponovno bila uspešna na zunanji programski evalvaciji iz Velike Britanije.

Predmet tokratne 2-dnevne zunanje programske evalvacije je bila ocena izvedbe programa HND Business (v slovenščini: Ekonomist) v slovenskem jeziku.

Kaj je programska evalvacija BTEC (v ang. “Standard Verification Visit”)?

Programska evalvacija BTEC je redni pregled delovanja Višje strokovne šole Academia Maribor pri izvajanju programov BTEC Higher National Diplome. Programska evalvacija poteka 2-krat letno in vsakič zajema:

  • vzorčenje izpitnih ter projektnih nalog
  • pregled dokumentacije za zagotavljanje kakovosti
  • pogovor s študenti
  • poročanje ugotovitev vodstvu šole

Ključni predmet evalvacije je vzorčenje izpitnih ter projektnih nalog. Pregled poteka na način, da neodvisni zunanji ocenjevalec iz Velike Britanije najprej naključno izbere vzorec študentov ter predmetov, nato pa pregleda dosežene učne izide v izpitnih in projektnih nalogah. S tem se zagotavlja, da študentje dosegajo učne izide študijskega programa ter da so pridobljene ocene ustrezne ter mednarodno primerljive za izdajo diplomskih listin.