Diplomska naloga predstavlja proces rasti podjetja Impedanca d. o. o., ki je bilo ustanovljeno leta 2004 kot odgovor na vedno večje globalne potrebe po elektronskem materialu. V začetku diplomskega dela je podano teoretično pojmovanje podjetništva v trgovini in njegova vloga v narodnem gospodarstvu.
Z raziskovalnim delom smo se osredotočili na poznavanje in možnosti prodaje prek spletne trgovine.
Bistveni element in predpogoj za rast podjetja, na katerega se je treba osredotočiti, je poslovni načrt, ki nam na koncu pove, ali je ideja o načinu rasti podjetja racionalna ter ekonomično dovolj uspešna. Ključni dejavniki, ki najbolj vplivajo na poslovni načrt, so predvsem analiza trga in konkurence, SWOT analiza, cenovna politika, finančni načrt, cilji podjetja ter njegovi izdelki oz. storitve. Zelo velik poudarek je na poslovnem načrtu, saj ta predstavlja pogoje, potrebne za uspešno rast in delovanje podjetja, ter napotke za obnašanje podjetja v prihodnosti (Cassar, 2004, 31).
Ugotovili smo, da ima podjetje po tako zastavljenih raziskavah in izračunih dobre možnosti za rast.

 

Download full insight