Pred osamosvojitvijo Slovenije je bil nepremičninski trg v Sloveniji precej nerazvit ozirom ga skoraj ni bilo, saj je bilo zelo malo pravih lastnikov nepremičnin. Z osamosvojitvijo in še posebej s t.i. Jazbinškovim zakonom, po katerem so lahko posamezniki pod določenimi pogoji zelo ugodno kupili nepremičnine za bivanje, se je ta trg začel razvijati. Kot v vseh državah, ki so šle v devetdesetih letih prejšnjega stoletja skozi proces tranzicije, je tudi pri nas prihajalo do anomalij na trgu nepremičnin, saj ni bilo prave zakonske podlage. Večje nepremičninske afere so imele za posledico sprejem zakonov, ki so omogočili, da sta nakup in prodaja nepremičnin postala bolj pregledna in z večjo varnostjo predvsem za kupce. Zaradi naraščajočega števila nepremičninskih družb in posrednikov je bil sprejet krovni zakon, ki je prvič postavil pravila igre tudi za dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami. Ta zakon je med nepremičninske posrednike vnesel precej več reda in na nek način v veliki meri opravil s sivim trgom, ki je šel predvsem na škodo državne blagajne.

V diplomski nalogi smo želeli predstaviti predvsem določen segment podjetništva – posredovanje v prometu z nepremičninami, in proučiti ter raziskati stanje ponudbe in konkurenčnosti na nepremičninskem trgu v Ljubljani in okolici. Na osnovi le-tega smo nato želeli ugotoviti smotrnost ustanovitve novega podjetja. Pri tem smo izdelali tudi poslovni načrt, s katerim smo preverili našo tezo o smotrnosti ustanovitve takšnega podjetja. S poslovnim načrtom lahko na precej enostaven in netvegan način dobimo orise, v kakšni meri je določena poslovna ideja uresničljiva tudi na dejanskem trgu.

Ustanovitev nepremičninskega podjetja se je izkazalo za precejšen zalogaj, predvsem ob upoštevanju dejstva, da bo to podjetje začelo svojo poslovno pot v Ljubljani, kjer je konkurenca zelo velika.

Skozi celoten proces izdelovanja diplomske naloge smo ugotovili, da biti podjetnik načeloma ni težko. Ob predpostavki, da imamo potreben kapital za ustanovitev podjetja, lahko podjetje ustanovimo samo z nekaj kliki. Da smo lahko podjetni in tudi uspešni kot podjetnik, pa je danes premalo, če podjetje samo ustanovimo. Trdo delo se začne že mnogo prej. Ustanovitev podjetja in zagon dejavnosti sta samo dva koraka na dolgi poti do želenega uspeha. Spoznati moramo vsaj osnovne zakonitosti podjetništva, dobro proučiti dejavnost, ki jo želimo izvajati, in zakonske omejitve te dejavnosti. Raziskati moramo konkurenco, ki je že na trgu in tudi potencialne odjemalce naših izdelkov ali storitev. Pred dejanskim delom je potrebno zbrati ogromno gradiva in se, če imamo možnost, posvetovati z ljudmi, ki imajo na svojem področju veliko izkušenj. Če dobro naredimo prve korake, lahko že pred začetkom samega poslovanja predvidimo težave, ovire in tudi napačne odločitve, ki jih lahko odpravimo ter s tem mnogo mirneje peljemo naše podjetje skozi viharne vode globalnega podjetništva. Ja, globalnega podjetništva, saj danes na vsak trg vplivajo tudi drugi trgi in dejavniki iz celega sveta.

Ob izdelavi takšne naloge smo dobili bolj realen občutek, kaj vse moramo res postoriti. Ugotovili smo, da podjetništvo ni samo ustanovitev podjetja. Ugotovili smo, da biti posrednik v prometu z nepremičninami ni samo peljati stranko na ogled in čakati, da se odloči za nakup.

Ugotovili smo, da vsako podjetje ne more delovati kot nepremičninsko podjetje. Ugotovili smo tudi, da konkurenca obstaja in da samo ta ugotovitev ni dovolj. Potrebno jo je podrobno raziskati in jo tudi razumeti.

Predpostavke, na podlagi katerih temelji poslovni načrt, kažejo sicer na pozitivno poslovanje, vendar se bodo odmevnejši rezultati pokazali šele v tretjem ali celo četrtem letu poslovanja. Potrebno bo veliko vztrajnosti in potrpežljivosti, da bo podjetje doseglo večji tržni delež in se priključilo podjetjem, ki so v tem poslu in na tem področju med največjimi. V tem poslovnem načrtu se je pokazalo predvsem to, da je ustanovitev takšnega podjetja tek na dolge proge. Tekom poslovanja se bodo pokazale še dodatne zakonitosti trga, ki smo jih morda v poslovnem načrtu spregledali ali pa za njih enostavno nismo vedeli in nas bodo prisilile v prilagoditev našega poslovanja.

Dve leti predavanj, vaj, učenja in izpitov so nam pustili sledi. Če se ozremo nazaj, lahko brez slabe vesti zapišemo, da takšne naloge pred tem nebi bili sposobni izpeljati. Če pa že, ne bi imela ne repa ne glave. Osvojena znanja, ki smo jih pridobili na VSŠ Academia so bila odličen temelj za to nalogo. Pravzaprav smo jo začeli izdelovati s samim vpisom na VSŠ in danes je to rezultat celotnega dela. Šele z izdelavo te diplomske naloge, ob uporabi pridobljenega znanja, prebrane literature in brskanja po svetovnem spletu, smo dobili bolj jasen vpogled v svet podjetništva, v svet podjetij, njihovega ustanavljanja, vodenja, načrtovanja, konkurence in bolj podrobno tudi v delovanje nepremičninskega podjetja, pa čeprav opravljamo delo nepremičninskega posrednika. S to izkušnjo lahko bolje razumemo managerje uspešnih podjetij, kaj dejansko je njihovo delo in predvsem, da to delo ni samo pojavljanje v PR člankih.

Zavedamo se, da za uspešnim podjetjem stojijo ljudje z znanjem, izkušnjami, vizijo in načrti. Postati eden izmed teh ljudi nam je šele sedaj postalo pravi izziv, saj vemo, da bo potrebno še veliko učenja, idej, vzponov, padcev in odrekanj, da bomo dosegli ta cilj. Za boljši jutri vseh nas.

 

Diplomsko delo lahko preberete tukaj:

PDF Poslovni načrt za ustanovitev nepremičinskega podjetja S-nep d.o.o

DELI
Prejšnji članekTerjatve podjetij v računovodskem servisu
Naslednji članekPredvidljiv vsebinski razvoj televizije

Samo Vincetič je diplomant programa komercialist, na višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjal dne 29. maja 2008.