Diplomsko delo je sestavljeno iz treh sklopov. V prvem delu predstavljamo različne oblike poslovnega delovanja tujcev v Sloveniji. Podjetje, ki se želi ohraniti na trgu in ohraniti konkurenčni položaj, se mora prilagoditi trgu, za prilagoditev pa so potrebne spremembe. Tako je ustanavljanje odvisnih podjetij ali poslovna delovanja na novih, tujih trgih postalo nuja. V drugem delu opisujemo potrebne postopke in dokumentacijo. Podrobneje smo opisali:

– postopek za vložitev zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV,

– potek ustanovitve samostojne hčerinske družbe,

– potek ustanovitve podružnice matičnega podjetja.

Tretji del je namenjen praktičnim primerom poslovnega delovanja tujih podjetnikov na našem trgu. Vse predstavljene oblike bomo analizirali na podlagi že delujočih podjetij iz Avstrije.

Download full insight