Pospeševanje prodaje ja v današnjem času globalizacije ter posledične močne in ostre konkurence pri osvajanju tržnega deleža dejavnik, ki močno vpliva na uspešnost poslovanja in konkurenčno sposobnost podjetja. Trdimo lahko, da je pospeševanje prodaje eden primarnih instrumentov marketinškega komuniciranja.
V teoretičnem delu naloge so opredeljeni temeljni pojmi: tržno komuniciranje, pospeševanje prodaje, oglaševanje.
V praktičnem delu naloge so teoretične predpostavke prikazane na primeru pospeševanja prodaje začimb in dišav v družbi XY d.o.o.
Za pospeševanje prodaje je družba uporabljala predvsem naslednje instrumente: akcijske prodaje proizvodov in razni popusti, degustacije v trgovskih sistemih, predstavitve na sejmih, nagradne igre, reklamni vzorci in ostali reklamni materiali, pospeševanje prodaje preko trgovskih posrednikov, pospeševanje prodaje preko lastnega prodajnega osebja.

Download full insight