V diplomskem delu se ukvarjamo z možnostjo realizacije prodaje hibridnih vozil na našem, slovenskem trgu. Gre za poslovno idejo, ki je prisotna že nekaj časa, a ne v obliki, kot jo predstavljamo. V Sloveniji trenutno še ne obstaja podjetje, ki bi tržilo hibridna vozila različnih znamk, zaradi česa je prisoten koncept inovacije oziroma tržne niše. Predpostavili smo, da bi zaradi trendov in omenjenih posebnosti lahko šlo za ugodno poslovno možnost.

Opisali smo hibridna vozila in sicer skozi več vidikov. Nadalje smo raziskali in analizirali domači trg, na katerem bi se taka vozila naj prodajala. Raziskava je predstavljena z anketnim vprašalnikom. Po rezultatih raziskave je v delu predstavljen poslovni načrt za podjetje, ki bi prodajalo več različnih znamk hibridnih vozil hkrati.  Upoštevanih je več dejavnikov, predvsem hibridna vozila sama, tržišče, kadri, pogoji poslovanja in tveganje. Temu ustrezno smo izdelali poslovni načrt, ki kaže, da bi lahko bila poslovna ideja tudi poslovna priložnost. V zaključku naloge so predstavljene ugotovitve, povezane s poslovnim načrtom in njegovo možno realizacijo.