Potreba po stanovanjih se stalno povečuje. Vse dražje nepremičnine, visoki stroški ogrevanja, stanje v gospodarstvu in nestabilnost zaposlitvenega trga so prisili ljudi v rabo rezerv. Skrita rezerva bivalnih površin se je tako našla na podstrešjih.

Namen diplomske naloge je bil predstaviti rekonstrukcijo podstrešja s pomočjo strokovnjakov in sodobnih materialov v stanovanje prežeto z dnevno svetlobo. Poudarek je bil na arhitekturnih in konstrukcijskih rešitvah na hiši brez prostorskih omejitev.

V prvem – teoretičnem delu naloge sem opisal vrste strešnih konstrukcij in ravnih streh. Predstavil sem difuzijsko odprto in zaprto mansardo ter naredil primerjavo med njima. Prav tako sem opisal pomembnost zrakotesnosti objekta, izvedbo zrakotesnega ovoja in preizkus le-tega s pomočjo »Blower door« testa.

V drugem – praktičnem delu sem po gradbenih fazah na primeru prikazal rekonstrukcijo ostrešja in prenovo mansardnega prostora. Na koncu sem predstavil še finančni plan opravljenih del na objektu.

 

Download full insight