V tej diplomski nalogi je opisan potek projekta rekonstrukcije objekta, Hotela Mitra na Ptuju. Hotel Mitra se nahaja v starem mestnem jedru mesta Ptuj in je vpisan v register nepremične kulturne dediščine.
Na začetku je jedrnat opis objekta in projekta rekonstrukcije. Opisano je kako vpliva varstvo dediščine na projekt rekonstrukcije. Predstavljene so splošne smernice za posege v stavbno dediščino. Okvirno opisana pot do kulturno-varstvenega soglasja in pogoji, ki jih je projekt moral izpolnjevati. Prikazana je tudi prilagoditev načrtovanja in izvedbe pomembnejših členov objekta, ki so bili deležni rekonstrukcije.