Franšizing je način poslovnega sodelovanja, pri katerem lastnik (franšizor) nekega izdelka, procesa, storitve ali blagovne znamke s partnerjem sklene (franšizijem) pogodbo o:

 • pravici do uporabe blagovne znamke;
 • pravici do uporabe znanega imena;
 • pravici do proizvodnje in distribucije ter o drugih pravicah, ki temeljijo na pogodbi med obema strankama.

Poleg navedenih pravic pa vključuje tudi pripravo in predajo celotnega poslovnega koncepta in načrta za vodenje operacij. To je šolanje in vzgojo kadrov za konkretna opravila, promocijo, svetovanje pri financiranju, prodaji in razvoju ter pri organizaciji. Poskrbljeno je torej vse v zvezi z ustanovitvijo in razvojem novega posla.

Franšizor v bistvu prodaja preverjen poslovni koncept, katerega je možno kopirati. Koncept franšizinga namreč deluje tako dobro zaradi genialne preprostosti posnemanja. Preizkušen model lahko postane uspešna franšiza le, če ga lahko posnema povprečen človek.
Zato franšizor najprej razvije pilotno enoto, pri kateri s testiranjem izpopolni vse potrebne operacije, kot so:

 • izbira partnerja;
 • izbira primerne lokacije;
 • primerna promocija in preizkušenost delovanja kontrolnega sistema.

Temeljna značilnost in hkrati tudi prednost franšizinga je možnost hitre osvojitve tržnega deleža. Pogosto je takšen prodor na tržišče hitrejši kot pa pristop z lastnim kapitalom, financiranjem in managementom. Osvojitev velikega tržnega deleža pa poleg zadovoljstva zagotavlja tudi hitro vračanje začetne naložbe.

V diplomski nalogi sem predstavila delovanje franšiznega sistema. Predstavila sem prednosti in slabosti franšiznega sistema iz vidika franšizodajalca in franšizojemalca.
Napravila sem SWOT analizo in grafično prikazala rezultate vprašalnika  potencialnih strank.
Rezultati analize so pokazali zanimanje strank, posebej še kadar so ponujene brezplačne storitve.

Kljub ugodnemu rezultatu analize menim, da mora franšizij pred nakupom dobro poznati delovanje franšiznega sistema, predvsem pa mora biti pošten do sebe in se zavedati, da bo moral korenito spremeniti svoj življenjski stil.

Namen diplomske naloge je bil predstaviti način franšiznega poslovanja in ugotoviti, ali je možno in smiselno pridobiti franšizo Linea Snella, ki bi mi omogočala samozaposlitev.

V prvem delu sem predstavila delovanje franšiznega sistema in njegove značilnosti. V drugem delu pa sem predstavila delovanje franšizodajalca Linea Snella, opisala sem prednosti in slabosti franšize ter si s pomočjo SWOT analize in z analizo vprašalnika ustvarila svoje mnenje o smiselnosti nakupa franšiznega sistema.
 
Začela sem z opredelitvijo franšizinga, kjer sem pojasnila način poslovanja in značilnosti franšiznega sistema. Opisala sem zgodovino in razvoj franšiznega poslovanja in delovanje Sekcije slovenskih franšiznih družb.

V naslednjem poglavju sem pojasnila pomen planiranja na področju prodajnega marketinga, planiranje prihodkov in odhodkov ter planiranje stroškov in bančnega poslovanja.

V četrtem poglavju sem obdelala nakup franšize, kjer sem pojasnila pomen preizkušanja franšiznega sistema. Nato sem naštela in opisala, kaj mora vsebovati franšizni priročnik. Zelo pomembno se mi je zdelo, kaj vse mora franšizodajalec vedeti pred nakupom franšize in kakšne dileme mora razčistiti sam s seboj, zato sem to napisala v obliki vprašanj. Sledi še informativni vprašalnik, ki ga franšizodajalec da kupcu franšize z namenom, da ga bolje spozna.

Pogodbeno razmerje, ki nastane med partnerjema v franšizingu zahteva, da smo seznanjeni z vsebino pogodbe in s posameznimi določbami v pogodbi. Od pogodbe je namreč odvisno naše poslovanje s franšizodajalcem.

V drugem delu sem najprej predstavila delovanje franšizodajalca Linea Snella. Pritegnil me je njihov način dela in skrb za stranke.

Naredila sem SWOT analizo, pri kateri sem ugotovila kakšne prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti bi me čakale ob vstopu na tržišče. Prednosti in slabosti pa sem opisala še iz vidika kupca franšize in iz vidika franšizodajalca.

Analizo vprašalnika sem naredila tako, da sem s pomočjo tabel in grafov analizirala vsako vprašanje in dodala kratek komentar. Tako sem dobila mnenje bodočih strank in ugotovila način njihovega razmišljanja, kar je pomembno vplivalo na mojo odločitev o nakupu franšize Linea Snella.

Ob pisanju diplomske naloge sem spoznala delovanje franšiznega sistema. Ugotovila sem, da ni dovolj samo dobra ideja in začetni kapital. Potrebno je skrbno planiranje, dobro spoznati franšizodajalca in pred sklenitvijo pogodbe biti predvsem iskren do sebe in ugotoviti, ali si primeren za ta posel.

Franšizni sistem Linea Snella je začel delovati v Italiji. Linea Snella v prevodu pomeni vitka linija. V Sloveniji so saloni v Ljubljani, Celju, Novi Gorici in Dolenjskih Toplicah. Najprej se je odprl salon v Ljubljani, zaradi velikega zanimanja in uspešnega delovanja pa so mu sledili še ostali saloni.

Kot bodoča stranka sem obiskala salon v Celju. Izpolnili so vse obljube glede brezplačnega svetovanja, bili so prijazni in delovali so strokovno.

Tudi sama bi želela imeti takšen salon, toda po temeljitem premisleku sem ugotovila:

Če bi kupila franšizo Linea Snella, bi:

 • postala lastnica salona za nego telesa, kjer bi z preverjenimi metodami dela dosegala zavidljive uspehe;
 • deležna bi bila primernega izobraževanja,
 • imela bi vsestransko pomoč in podporo franšizodajalca;
 • lahko bi začela delati z manj izkušnjami, manj znanja in kapitala;
 • ne bi imela težav in skrbi z reklamiranjem;
 • samozaposlila bi se v prijetnem delovnem okolju.

Vendar pa:

 • ustanoviti bi morala podjetje;
 • imeti dovolj začetnega kapitala;
 • zaradi obsežnega programa bi morala zaposliti strokovne sodelavce;
 • nisem popolnoma prepričana, če je to najboljša franšiza za nego telesa, ker je premalo možnosti za primerjavo;
 • ne bi imela časa za razvoj, ker bi bila preveč obremenjena  in vezana s pogodbo na ta posel;
 • korenito bi morala spremeniti način življenja.

Menim, da je nakup franšize Linea Snella odlična priložnost za širjenje posla, manj pa je nakup tega franšiznega sistema primeren za popolne začetnike. Nakup te franšize se mi zdi tudi odlična naložba. Pri tem bi bilo treba narediti poslovni načrt in predstaviti to poslovno priložnost možnemu investitorju.

Sama se za nakup ne bom odločila, ker se je pojavilo preveč dvomov, ki sem jih opisala.

 

Diplomsko delo lahko preberete tukaj:

PDF  Pridobitev franšize linea snella kot poslovna priložnost za samozaposlitev