Premostitveni objekti (mostovi, viadukti, nadvozi…) so strukture oz. objekti, ki služijo za prehode čez razne soteske, doline, reke, ceste, železnice, morske ožine ali katere koli druge fizične ovire. Oblika in izvedba mostu sta odvisni od njegove razpetine, višine, vrste podlage in obremenitve, ki jo mora prenašati. Poznamo obočne, gredne, ločne, palične in viseče mostove ter mostove s poševnimi zategami.
Tudi v Sloveniji imamo veliko zanimivih mostov, kateri se razlikujejo po dolžini, višini in obliki ter tehnologiji gradnje. Trije so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju naloge.
Kot pri vsakem področju raziskovanja, je tudi pri področju raziskovanja gradnje premostitvenih objektov tako pri nas kot po svetu pomemben zgodovinski pregled razvoja gradnje premostitvenih objektov tako z vidika uporabe materialov pri gradnji kot tudi uporabe tehnologije grajenja pri sami gradnji.
Premostitveni objekti so vedno predstavljali pomembno vez med povezovanjem posameznih narodov v preteklosti. Danes, ko pa so tehnologije in materiali tako napredovali, lahko z njimi povezujemo cele kontinente in ne samo otokov oz. polotokov.
Z nadaljnjim razvojem tehnologij grajenja premostitvenih objektov ter materialov, ki se pri gradnji uporabljajo, bo izvedljiva gradnja vedno drznejših premostitvenih objektov in s tem bo omogočena še boljša povezanost prebivalstva v sodobnem globalnem svetu.