Ključna naloga oziroma cilj diplomske naloge je bilo ugotoviti, katera je najbolj optimalna kalkulacija knjige v knjigoveštvu, katera oblika vezave in naklade je najbolj optimalna in kalkulacije med seboj primerjati. Ugotoviti smo želeli, katera vrsta kalkulacije je najbolj optimalna – primerjali smo med trdo in mehko vezavo knjige, prav tako smo primerjali mehko naklado, vendar za različne naklade, primerjali smo tudi trdo vezavo za različne naklade in naredili primerjavo kalkulacije med enobarvnim in večbarvnim tiskom za enake naklade.
Rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo izdelave kalkulacij z operacijskim sistemom Admera VCS, so pokazali, katere kalkulacije knjig so najbolj optimalne.
Če strnemo ugotovitve, vidimo, da je najbolj optimalna kalkulacija, če se odločimo za enobarvni tisk večjih naklad mehko vezanih knjig.

Download full insight