Pripravimo publikacijo z PDF

PDF je format datoteke, ki so ga za namene namiznega založništva
ustvarili v Adobe Systems leta 1993. Osnovni namen uporabe datotek PDF
je ustvariti dvodimenzionalni doument neodvisen od naprave in
ločljivosti zaslona.

1. Predgovor

Namizno založništvo, s tujko poznano tudi kot Desktop publishing (DTP), predstavlja povezavo med osebnim računlanikom, programsko opremo za oblikovanje in procesom tiskanja – objave, katere rezultat je tiskan, ali kako drugače objavljen izdelek. Uporabnik oblikuje izdelek na eni ali večih straneh na katere postavi tekst, grafiko, fotografije in ostale vizualne elemente pri tem pa uporablja enega ali kombincijo večih programov namenjenih namiznemu založništvu. Pri manjših nakladah je lahko tak izdelek tiskan na lokalnem tiskalniku, pri večjih nakladah pa se proces tiskanja izvede v tiskarnah.

Da v procesu tiskanja dobimo izdelek tak, kot smo si ga zamislili, je potrebno datoteke primerno pripraviti. V današnjem času se je kot standard za prenos datotek uveljavil format PDF. V nalogi je opisan postopek kreiranja visokoresolucijskih datotek PDF v fazi priprave za tisk.

2. Uvod

Tiskarne se vsakodnevno ukvarjajo s problemom kako zagotoviti kvalitetne, verodostojne in konsistentne tiskovine v kratkih in z delom natrpanih rokih. Digitalni proces priprave tiska je gotovo prinesel določene prednosti, pojavili pa so se tudi novi problemi. Tiskarne so sprejemale predloge za tisk v računalniški obliki in to v formatu v katerem so nastale. To pa je povzročilo izpad določenih komponent kot so fonti in grafika, zaradi velikih datotek pa so bili problemi tudi s prenosnimi mediji. V pripravi tiska je bilo zato potrebno imeti veliko število različnih verzij programske opreme, operaterji, ki so znali delati s to različno opremo in primerno strojno opremo za najrazličnejše prenosne medije, ki so omogočali prenos velikih datotek.

Rešitev za ta problem je ponudil razvijalec programske opreme Adobe Systems in to na dveh nivojih:

 • na nivoju priprave datotek je to Adobe Acrobat s svojim prenosnim datotečnim formatom: Portable Document Format (PDF)
 • na nivoju tiska pa standard PostScript

Na ta način so dobili prenosljivo, od računalniške platforme neodvisno rešitev, ki je rešila probleme s klasičnim načinom prenosa podatkov od oblikovanja do tiska in poteka v dveh korakih:

 • Z uporabo poljubnega programa namenjenega oblikovanju tiskovin pripravimo predlogo.
 • Preden prenesemo izdelek v proces tiska uporabimo Adobe Distiller in ustvarimo PDF datoteko, ki vsebuje vse fonte, grafične elemente in druge informacije o predlogi, ki so potrebne za kvaliteten tisk.

3. PDF format datotek

PDF je format datoteke, ki so ga za namene namiznega založništva ustvarili v Adobe Systems leta 1993. Osnovni namen uporabe datotek PDF je ustvariti dvodimenzionalni doument neodvisen od naprave in ločljivosti zaslona. Vsaka PDF datoteka vsebuje popoln opis dvodiemnzionalnega dokumenta in vseh njegovih značilnosti to je tekst, oblika pisave (fonti), slikovno gradivo in dvodimenzionalna vektorska grafika, ki sestavljajo dokument.
(vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format, 15. 5. 2007).

Format PDF izhaja iz postscripta, kjub temu pa ni namenjen samo tiskanju ampak je njgova namembnost širša. Zaradi številnih opcij, predvsem glede kakovosti slik in s tem povezano velikostjo datoteke in hkrati zaradi nevezanosti na izhodno enoto oziroma sistem, je namenjen tako pripravi za tisk kot tudi prenašanju preko spleta. Njegova glavna prednost je gledljivost, saj lahko visokokakovostni PDF, ki ga ustvarimo za oddajo tiskarni odpremo in pregledamo z Acrobat Readerjem in vidimo natanko to, kar bo natisnjeno.

Pri formatu PDF govorimo o t.i. zaprtih datotekah. To so datoteke, katerih obliko druge naprave ne spreminjajo. Kljub temu pa lahko s polnim programom Adobe Acrobat popravimo določene malenkosti. Naprimer zamenjamo kakšno črko, spremenimo barvo, velikost slike,…

2.1. Prednosti zapisa PDF

 • Kompatibilnost na različnih platformah

PDF datoteke lahko odpiramo praktično z vsemi operacijakimi sistemi od Windowsov , Mac-a, Linux pa tudi na mobilnih telefonih. Svoje delo lahko delimo z drugimi, ne glede na to kakšne platforme uporabljajo.

 • Majhne datoteke:

Pri pretvorbi v PDF se velikost datotek, ki jih želimo deliti ali prenesti zmanjša, pri tem pa ne izgubi vsebine oz. kvalitete. Pri tem lahko sppojimo različne vrste podatkov, tekst, slike, ali druge podatke v en sam dokument.

 • PDF datoteke lahko kreiramo iz poljubnih računalniških aplikacij, če te možnosti nima vgrajen sam program, lahko uporabimo tudi kakšen brezplačen PDF Creator ali PDF Converter.
 • Zapis PDF je varen, lahko ga zaščitimo in preprečimo neavtorizirano razmnoževanje, tiskanje, kopiranje in drugo razmnoževanje.
 • Varnost pred virusi zagotavlja zaupanje med prenosom in distribucijo dokumentov.
 • Enostavno kreiranje PDF datotek, ki je mogoče iz same programske opreme s katero so datoteke nastale ali pa s celo množico najrazličnejših programov za tiskanje v PDF ali pa pretvorbo.
 • Brezplačna programska oprema za pregledovanje PDF datotek, s čimer vsakomur omogočimo pregled datotek brez nakupa specialnih programov.
 • PDF datoteke so vidne tudi z večino spletnih brskalnikov.
 • PDF datoteke so priznane tudi s pravnega vidika, kjer je potrebno zagotoviti takšen računalniški zapis, ki se ne da spremeniti ne da bi se vedelo kdo in kaj je spremenil.
 • Kompatibilnost z modernimi mobilnimi tehnologijami.

(http://searchwarp.com/swa138404.htm )

3. Priprava publikacije z uporabo programa za namizno založništvo

3.1. Računalniški programi za namizno založništvo

Program za namizno zložništvo je orodje namenjeno oblikovalcem in ostalim uporabnikom za ustvarjanje vizualnih komunikacij.

Med pomembnejše ponudnike programske opreme za namizno založništvo sodijo Adobe, Corel in Quark z izdelki, ki so najbliže profesionalni rabi programov za namizno založništvo, veliko pa je tudi ponudnikov enostavnejše (Microsoft) pa tudi brezplačne programske opreme.

Adobe ponuja veliko različnih programskoh paketov namenjenih oblikovanju in pripravi tiska. Med bolj znanimi sta Adobe InDesign in Adobe PageMaker. Veliko se uporablja tudi Adobe Photoshop, ki pa ni namenjen pripravi tiskovin, kot to misli veliko »oblikovalcev« ampak grafični obdelavi slikovnega gradiva.

Corel je poznan po grafičnem paketu, ki vsebuje CorelDRAW namenjen vektorski in Corel Photo-Paint, za bitno grafiko. Program namenjen pripravi tiskovin je Corel Ventura. Z novejšimi verzijami programa CorelDRAW pa le ta vsebuje vsa orodja, ki so potrebna za delo v namiznem založništvu.

Pri Quarku so avtorji programa, ki predstavlja »standard«med programi namenjenimi namiznemu založništvu, to je QuarkXPress.

Med enostavnejše programe pa bi alhko uvrstili program iz zbirke Microsoft Office, to je MS Office Publisher.

(vir: http://desktoppub.about.com/od/software/f/software_list.htm 25. 8. 2007)

3.2. Priprava designa

Da se izognemo možnim napakam preverimo, če design izpolnjuje vse zahteve, ki zagotavljajo kvaliteten tisk. Pri tem je potrebno sodelovanje s tiskarjem oziroma tistim, ki bo pripravil tiskovne predloge.

 • Oznake za porezavo (paserji) in porezava (bleed):

 

Slika 1: oznake za porezavo

Slika 1: oznake za porezavo

Tiska se na večje tiskovne pole, kot je končna velikost tiskovine.
Končno velikost tiskovine označimo z oznakami za porezavo ali ti
paserji. Upoštevati moramo, da morajo vsi elementi designa, ki bodo
natisnjeni do roba tiskovine v pripravi za dva do tri milimetre segati
preko roba tiskovine. S tem se izognemo napakam pri obrezavi.

Slika 2: Upoštevanje pretiska

Slika 2: Upoštevanje pretiska

 • Pretisk (Trapping) v primeru, ko se dve barvni ploskvi stikata. S pretiskom se izognemo napakam, ki nastanejo zaradi neželjenih premikov med posameznimi tiskarskimi ploščami.
Slika 3: neželjeni premiki med posameznimi tiskarskimi ploščami Do teh napak pa ne pride, če tiskamo vse barve hkrati, npr. laserski ali ink jet tiskalniki ali pa bi, namesto dvobarvnega tiska, kot v primeru na sliki, uporabili tisk s štirimi procesnimi barvami.
 • Izogibamo se dotikanju ali skoraj dotikanju dveh različnih barv. Zamiki posameznih plošč lahko v takšnih primerih povzročijo neljube napake

Slika 4: Zamiki posameznih plošč

Podobnim napakam se najlaže izognemo če pripravimo design za štiribarvni procesni tisk (CMYK).

(vir: http://desktoppub.about.com )

Slika 4: zamiki posameznih plošč  

4. Namestitev Adobe PostScript gonilnika za PC računalnike

Za namestitev gonilnika je predhodno potrebno imeti Adobe PostScript Driver, ki ga lahko prosto snamete z naslova:
ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/printerdrivers/win/drivers/aps102eng.exe

Vedno uporabite zadnjo verzijo, v tem primeru verzijo 4.4.1, lahko ga pa dobite pri nas. V tem primeru prinesite s sabo katerikoli medij na katerega vam ga bomo presneli (velikost Adobe PS je približno 5,3MB).

Poženite program aps102eng.exe

Slika 5: Tiskalnik je vedno priklopljen lokalno.

Slika 5: Tiskalnik je vedno priklopljen lokalno.

Slika 6: Izhod tiskalnika je “FILE” – datoteka.

Slika 6: Izhod tiskalnika je “FILE” – datoteka

Slika 7:brskanje med tiskalnikovim krmilnikom

Slika 7: Brskanje med tiskalnikovim krmilnikom,browse

Slika 8: datoteka AGPD{PRX.PPD

Slika 8: Nato izberite pogon A ter direktorij Avantra 44XT PC; Izberite datoteko AGPD{PRX.PPD in pritisnite “OK” ali “Vredu”.

Slika 9: Model “PD{PrintDrive}-X

Slika 9: Model “PD{PrintDrive}-X” je dodan na listo PostScript tiskalnikov – nadaljujejmo s pritiskom na “Next”.

Slika 10: neprivzeti tiskalnik

Slika 10: Tiskalnik naj ne bo vaš privzeti tiskalnik, prav tako ni potreben izpis testne strani

Slika 11: Namestitev končamo s klikom na “Install”

Slika 11: Namestitev končamo s klikom na “Install”.

Slika 12: konfiguracija

Slika 12: Najbolje je, da tiskalnik konfigurirate takoj po namestitvi

 

 • Nastavitve Tiskalnika

Priporočamo spodaj navedene nastavitve za tiskalnik Avantra44XT.

Slika 13: Custom format papirja

Slika 13: Drsnik pomikamo desno do  »Custom +« formata papirja

Slika 14: Custom format

Slika 14: Custom +« format in kliknemo na gumb »Custom…«

Slika 15: ime formata

Slika 15: Vpišemo ime formata (v tem primeru »A4 + 6 mm dodatka«), vpišemo širino in dolžino formata, oboje v milimetrih. Dialog zapustimo s klikom na gumb »OK«.

Slika 16: Izbira resolucije

Slika 16: Izbira resolucije, običajno 2400 dpi

Slika 17: True Type pisave

Slika 17: Tiskalnik ne sme nadomestiti TrueType pisav s svojimi!

Slika 18: True Type pisave

Slika 18: TrueType pisave naj bodo poslane tiskalniku kot linije, PostScript pisave pa v osnovnem formatu

Slika 19: pomnilnik

Slika 19: Obvezna nastavitev tiskalnikovega pomnilnika naj bo 200000!

(vir: Leykam navodila za pripravo datotek za tisk, interno gradivo)


Nekaj prednosti  zapisa PDF:

 • Kompatibilnost na različnih platformah
 • Majhne datoteke
 • PDF datoteke lahko kreiramo iz poljubnih računalniških aplikacij
 • Zapis PDF je varen
 • PDF datoteke so vidne tudi z večino spletnih brskalnikov
 • Kompatibilnost z modernimi mobilnimi tehnologijami….

Kreiranje, optimizacija in tiskanje PDF datotek

Zaradi izredne uporabnosti formata PDF je na voljo veliko programov in
navideznih tiskalnikov, ki omogočajo, da pripravljeno datoteko
enostavno natisnemo v PDF tiskalnik. PDF Datoteke optimiziramo na različne načine, vsem pa je skupno, da
poskušamo doseči čim manjšo datoteko, da pridobimo na hitrosti tiskanja
in da pri tem ne izgubimo na kvaliteti.

5. Kreiranje PDF datoteke

5. 1 Pretvorba Post Script datoteke z Acrobat Distillerjem

Za pretvorbo rabimo post skript gonilnike za tiskalnik Adobe PS in Adobe Acrobat Distiller verzije 3.0.2. ali višje. Prvega dobimo brezplačno na spletni strani adobe.com, drugi pa je sestavni del paketa Adobe Acrobat.

Najprej kreiramo PostScript datoteko. Z instaliranim PS gonilnikom poteka to enostavno tako, da svojo publikacijo tiskamo v datoteko s počjo instaliranega PS gonilnika

Slika 20: PostScript datoteka

Tiskalniku pa smo pred tem dodelili takšne nastavitve, kot so potrebne za kvaliteten tisk. Pri tem moramo vedeti, da nekateri programi, kot na primer Adobe Illustrator, Adobe PageMaker, Adobe Photoshop in QuarkXPress, imajo svoj PostScript zapis, s čimer preglasijo nastavitve gonilnika.

PostScript datoteko nato odpremo z Distillerjem:

Slika 21: Acrobat Distiller

Slika 21: Acrobat Destiller

Slika 22: Acrobat Destiller

Slika 22: Acrobat Destiller

S tem je Distiller kreiral PDF datoteko in jo shranil v isto mapo, v kateri se je nahajala PS datoteka naše publikacije.

Na tak način lahko naredimo PDF datoteke, ki vsebujejo vse nastavitve tiskalnika oziroma osvetljevalke repro studia ali tiskarne, v katero smo se namenili oddati naše delo v tisk.
Osvetljevalke ali pa naprave CTP (computer to plate), ki upodabljajo tiskarske plošče iz naših, v računalniku kreiranih datotek so namreč združljive s standardom PostScript.

Pri instalaciji PostScript tiskalnika si moramo samo priskrbeti datoteko PPD za izbrano osvetljevalko ali CTP napravo (dobimo jo, ali v repro studiu v katerem bomo dali narediti filme, ali pa na spletnih straneh proizvajalca) in jo uporabimo pri instalaciji PS naprave. Pri instalaciji tudi označimo, da bomo tiskali v datoteko in da je naprava neposredno priključena na naš računalnik. Rezultat tiskanja v takšno napravo pa bo enak, kot da bi napravo imeli tudi fizično instalirano, le da dobimo dobimo datoteko z vsemi potrebnimi informacijami napravi in ne konkretnega izdelka (filma ali tiskarske plošče).

5. 2. Izvoz ali shranjevanje kot PDF iz Adobejevih programov

 Slika 23: shranjevanje kot PDF datoteko

Slika 23: V Adobejevih programih je potrebno pripravljen design enostavno shraniti kot PDF Datoteko

5. 3. Uporaba pretvornikov PDF

Veliko programov že vsebuje pretvornike v PDF datoteko. V takšnih
pretvornikih enostavno izberemo ustrezne nastavitve in design izvozimo
v PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Primer v Corel Draw

Slika 25: Primer v Corel Draw

 

5. 4. Tisk v Adobe PDF tiskalnik

Zaradi izredne uporabnosti formata PDF je na voljo veliko programov in
navideznih tiskalnikov, ki omogočajo, da pripravljeno datoteko
enostavno natisnemo v PDF tiskalnik. Rezultat je podoben postopku
pretvorbe PS datotek v PDF, ki pa se dogoaja v ozadju programa. Veliko
teh programov je tudi brezplačnih, zato je takšen način kreiranja PDF
datotek tudi eden cenejših. Primer Nice PDF Creator.

Slika 25: PDF Creator

Slika 25: PDF Creator

 

5. 5.    Skeniranje že natiskanih datotek v Acrobat Professional

Če pa smo lastnik paketa Adobe Acrobat Profesional pa lahko v PDF
datoteke pretvarjamo tudi že izdelane publikacije. Z uporabo
kvaltetnega skenerja enostavno poskeniramo dokument in ga uvozimo v PDF
(create PDF from Scanner):

 

 

 

Slika 26: Acrobat Proffesional

 

6. Optimizacija PDF datotek

PDF Datoteke optimiziramo na različne načine, vsem pa je skupno, da
poskušamo doseči čim manjšo datoteko, da pridobimo na hitrosti tiskanja
in da pri tem ne izgubimo na kvaliteti.

Najenostavnejši način
zmanjšanja velikosti datoteke je uporaba ukaza Save as. Ukaz odstrani
nepotrebne informacije in ne zahteva ponovne izdelave PDF datoteke iz
izvorne datoteke.
Velikost lahko zmanjšamo tudi z omejitvijo kompatibilnosti s starejšimi verzijami Adobe Acrobata ali pa uporabimo PDF Optimizer

Sklika 27: PDF Optimizer

Sklika 27: PDF Optimizer

7. Tiskanje

7. 1. Kompozitni tisk

Kadar bo design takšen kot je nastal, v vseh barvah in se tak tudi tiskal govorimo o kompozitnem tisku. Takšne datoteke so primerne za digitalni tisk, za tisk na domačih tiskalnikih, torej povsod tam, kjer prepustimo napravi in njenim gonilnikom, da pretvori sliko v takšno obliko, da jo lahko natisne. Proces pretvorbe poteka v gonilniku naprave imenujemo pa ga RIP  (raster proces image). Tako pripravljene datoteke pnavadi pošiljamo repro studiem, da sami pripravijo primerne nastavitve za svoje naprave.
Kadar pa je naša naloga pripraviti tiskarkse plošče za proces tiska, npr ofset tisk, pa uporabimo barvno separacijo.

7. 2.  Barvna separacija

Standardni način barvne separacije vsebuje štiri barvne izvlečke (C – cyan, M – magenta, Y – yellov in K – black) s katerimi v procesu tiska tvori barvno sliko.

Slika 28: barvna separacija Slika 29: barvna separacija Slika 30: barvna separacija Slika 30: barvna separacija Slika 32: barvna separacija
Slika 28: barvna separacija Slika 29: barvna separacija Slika 30: barvna separacija Slika 31: barvna separacija Slika 32: barvna separacija

Lahko pa sliko rastavimo na t.i. spot barve, kjer natisnemo za vsako barvo svojo tiskarsko ploščo:

Slika 33: 2 spot barvi + črna = 3 barvni izvlečki

Slika 33: 2 spot barvi + črna = 3 barvni izvlečki

8. Zaključek

Format je precej poenostavil proces prenosa pripravljenihh datotek iz faze oblikovanja do faze produkcije. Z njim so se postopki poenostavili in standardizirali. Kljub temu pa se tudi sedaj pojavlja veliko napak. Napake so posledica nepoznavanja nastavitev v PDF in tehnologije tiska, zato v datotekah, ki jih prenesemo na drugi računalnik velikokrat manjkajo pisave, grafika je premale ločljivosti, pojavljajo se problemi s formatom papirja in podobno. Veliko tiskarjev je, zato da se izognejo nevšečnostim, pripravilo podrobna navodila za pripravo datotek in njihovo pretvorbo v PDF.

9. Literatura

 

 • Pretvorba Post Script datoteke z Acrobat Distillerjem

Za pretvorbo rabimo post skript gonilnike za tiskalnik Adobe PS in Adobe Acrobat Distiller verzije 3.0.2. ali višje.

DELI
Prejšnji članekIzdelava katalogov Neckermann in Quelle s Quark Xpress
Naslednji članekSodelovanje pri izdelavi celostne podobe projekta

Davorin Zorli je študent na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno delo je pripravil kot seminarsko nalogo pri predmetu "Praktično izobraževanje 1" študijskega programa multimediji v šolskem letu 2006/2007.