Projekt uvedbe črtne kode za izboljšanje sledljivosti laboratorijskih vzorcev, kot pomemben element strategije podjetja Impol R in R

251

V verigi obdelave naročil in realizacije pogodb je nekaj stičnih točk, kjer prihaja do neskladnosti zagotavljanja sledljivosti. Te točke so na stičnih točkah posameznih procesov, ki sodelujejo v glavnem operativnem procesu skupine Impol.

Prva stična točka je vnos naročila, kjer se stikata kupčev in prodajni informacijski sistem. Možnost ročnih napačnih vnosov rešujemo z aplikacijo obdelave identa izdelka, ko komercialist sam le izbira že kvalificirane idente – izdelke za kupca. Kupec naknadno tudi potrdi pogodbo, ki vsebuje natančen opis izdelka.

Naslednja točka je faza standardizacije, ko tehnolog prevaja mednarodne standarde v interno nomenklaturo, ki je osnova za tehnološki postopek. Eventualna odstopanja se lahko odražajo v napačno izdelani tehnologiji in skladno s tem neskladnim izdelkom. Ker delovni nalog bazira na tej predpostavki, je možnost odkritja napake v končnem preizkušanju in izpisu certifikata, kjer primerjamo zahteve pogodbe, delovni nalog in vzorec. Seveda je takrat že prepozno za korektivne ukrepe in posledica je ponovni proizvodni proces in zamujen dobavni rok.

Težave s sledljivostjo med operacijami tehnološkega procesa po delovnem nalogu lahko privedejo do odstopanj sledljivosti (šarža, transportna enota), medtem ko so pogodbene karakteristike izdelka dosežene. Prevzemi med operacijami in prevzemna kontrola preverjajo skladnost karakteristik, medtem ko sledljivost zgolj prenašajo. Prijava pakirnih enot iz delovnih nalogov na pogodbo preverja skladnost livarske šarže in transportne enote. Gre za informacijsko preverjanje in je zato zanesljivo. Seveda se lahko zgodi, da je izmed 20 pakirnih enot posamezna enota predana v skladišče brez lastnih podatkov sledljivosti. Število paketov se preverja pri certificiranju in to sproži preverjanje števila paketov na delovnem nalogu in kasneje na pogodbi, kar povzroča zaplete in zamude pri izdaji certifikata.
Posebna težava so posebne zahteve, ki so izven formalnih zahtev pogodbe. Kot take informacijsko niso vedno informacijsko podprte in jih preverjamo pri izpisu certifikata, če so zahteve programa izpisa certifikata tako nastavljene.

Težave stičnih točk kupca s prodajo in prenosa v proizvodni proces v Impolu rešuje projekt prenove identa. Zato se v diplomskem delu osredotočam na fizično sledljivost izdelkov in pripadajočih vzorcev v procesu certificiranja:
1. Izbrana rešitev črtne kode postavi težave s sledljivostjo izdelkov in pripadajočih prevzemnih vzorcev na izvor neskladja, to je v proizvodni proces. Faza kreiranja črtne kode pomeni hkrati kontrolo podatkov sledljivosti.
2. Na ta način preprečimo odpreme nepopolno sledljivih oziroma izdelkov z odstopanji kupcu in kasnejše intervencije.
3. Omogočamo integracijo v t.i. level 2, ko črtna koda določi vrsto preizkušanja na preizkusnem stroju. Vrsta preizkušanja je lahko vnaprej določena v tehnologiji identa.
4. Črtna koda omogoča hitrejši promet z vzorci in pregled nad statusom posameznega vzorca po fazah: vzorčenje, razrez na več preizkušancev, preizkus in morebiten ponovni vzorec.
5. V arhivu opravljenih preizkusov in vzorcev omogoča sledljivost, kot jo zahtevajo kupci.
6. Finančni plan izvedbe projekta kaže na projekt, ki se amortizira v prej kot polovici leta.

Namen diplomske naloge je bil priprava projekta uvedbe črtne kode v proces preizkušanja in predlog uvedbe. Iz izvedene študije ugotavljam, da je uvedba črtne kode v proces preizkušanja dobro orodje za povečanje produktivnosti in izboljšanje sledljivosti preizkušancev.

Vodstvu družbe Impol R in R predlagam, da se projekt črtne kode prične izvajati, saj projekt upraviči stroške prve faze že v slabi polovici leta.

Download full insight